Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền nam tại Plây Cu (07/08/2019)

        Trong những ngày đầu tháng 4 năm 1946, Bác Hồ của chúng ta bận trăm công nghìn việc, nhưng vẫn dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số Việt nam sự quan tâm đặc biệt ân cần, sâu sắc. Biên niên tiểu sử của Người còn ghi rõ:

        Ngày 19 tháng 4, 8 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Hội đồng Chính phủ bàn về Dự án Ngân sách lương thực của quân đội, vấn đề lập Nha Dân tộc thiểu số….Và cũng chính ngày này, Người đã viết “Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam” tại Plâycu. Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên xin giới thiệu lại bức thư của Bác:

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh với các đại biểu dân tộc thiểu số tại Kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa II tại Hà Nội, tháng 7 năm 1960 (ảnh tư liệu nguồn Internet)

        "Cùng các đồng bào dân tộc thiểu số,

        Hôm nay đồng bào khai hội, sum họp một nhà thật là vui vẻ.

        Tiếc vì đường sá xa xôi, tôi không đến dự hội được. Tôi tuy xa, nhưng lòng tôi và Chính phủ vẫn gần gũi đồng bào.

        Ðồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Ðê, Xê Ðăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau.

        Trước kia chúng ta xa cách nhau, một là vì thiếu giây liên lạc, hai là vì có kẻ xúi giục để chia rẽ chúng ta.
Ngày nay nước Việt Nam là nước chung của chúng ta. Trong Quốc hội có đủ đại biểu các dân tộc. Chính phủ thì có "NHA DÂN TỘC THIỂU SỐ" để săn sóc cho tất cả các đồng bào.

        Giang sơn và Chính phủ là Giang sơn và Chính phủ chung của chúng ta. Vậy nên tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta, để ủng hộ Chính phủ ta.

        Chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta.

        Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng ta quyết góp chung lực lượng lại để giữ vững quyền tự do, độc lập của chúng ta.

        Xin chúc Ðại hội thành công.

Lời chào thân ái              
Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 1946
HỒ CHÍ MINH            
------------------
Sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1958, t.1, tr.85-86.

bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;