Thư gửi đồng bào khu tự trị Việt Bắc ngày 10-8-1956 (20/11/2019)

        Sau khi kháng chiến chống thực dân Pháp thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Hà Nội nhưng vẫn luôn quan tâm, thường xuyên gửi thư và đi thăm các địa phương thuộc Việt Bắc. Người luôn động viên đồng bào dân tộc thiểu số phải đoàn kết, tích cực tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, nâng cao đời sống. Ngày 01 tháng 7 năm 1956 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 268-SL thành lập Khu tự trị Việt Bắc.

Hình ảnh Bác thăm một xưởng công binh tại căn cứ Việt Bắc trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp (Ảnh minh họa nguồn Internet)

        Ngày 10 tháng 8 năm 1956 nhân dịp Khu tự trị Việt Bắc được thành lập, Người đã gửi thư và căn dặn đồng bào. Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc giới thiệu toàn văn nội dung “Thư gửi đồng bào khu tự trị Việt Bắc”.

        Thân ái gửi đồng bào Khu tự trị Việt - Bắc,

        Nhân ngày thành lập Khu tự trị Việt - Bắc, tôi thay mặt Đảng và Chính phủ thân ái gửi lời chào mừng đồng bào, bộ đội và cán bộ toàn Khu.

        Mục đích lập Khu tự trị là để làm cho các dân tộc anh em toàn khu cùng nhau tự quản lý công việc của mình, phát huy khả năng của mình, tiến bộ mau chóng về mọi mặt: chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội... Để đạt mục đích ấy, đồng bào ta cần phải:

        - Đoàn kết chặt chẽ giữa các dân tộc, các tầng lớp nhân dân, mọi người thương yêu giúp đỡ lẫn nhau như ruột thịt.

        - Đoàn kết chặt chẽ với đồng bào cả nước.

        - Mọi người ra sức thi đua tăng gia sản xuất, thực hiện kế hoạch Nhà nước, làm cho ai cũng cơm no áo ấm và được học hành, làm cho Khu tự trị Việt - Bắc phát đạt giàu có.

        - Hăng hái góp phần củng cố quốc phòng, xây dựng công an, để bảo vệ đất nước, bảo vệ đời sống yên vui của nhân dân.

        - Cán bộ quân, dân, chính, đảng phải đoàn kết chặt chẽ, phải luôn luôn gần gũi nhân dân, ra sức phục vụ nhân dân, phải cần kiệm, liêm , chính, kiên quyết chống quan liêu mệnh lệnh, tham ô, lãng phí.

        Với truyền thống cách mạng anh dũng và lòng nồng nàn yêu nước của đồng bào Việt bắc, Khu tự trị của chúng ta nhất định sẽ ngày càng tiến bộ. Là một bộ phận khăng khít của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Khu tự trị Việt - Bắc sẽ góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chung của toàn dân là: củng cố miền Bắc, chiếu cố miền Nam, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh.

        Chào thân ái và thắng lợi

        Ngày 10 tháng 8 năm 1956

        HỒ CHÍ MINH

        (Hồ Chí Minh toàn tập, Sđd, t.8, tr.230)

bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;