Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (27/08/2018)

        Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 22/8/2018 phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quóc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

        Nội dung Đại hội: tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới từ đại hội lần trước đến đại hội lần này và kết quả thực hiện quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ I năm 2009

         Đại hội được tổ chức ở 3 cấp: huyện, tỉnh và trung ương.

        Thời gian Đại hội các cấp: Đại hội cấp huyện: thời gian tổ chức trong 1 ngày, hoàn thành xong trước ngày 30/6/2019; Đại hội cấp tỉnh: thời gian tổ chức từ 1,5 đến 2 ngày, hoàn thành xong trước ngày 30/11/2019; Đại hội toàn quốc: tổ chức trong 3 ngày vào cuối quý I hoặc đầu quý II năm 2020.

        Quyết định số 1062/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký.

        Xem chi tiết Quyết định số 1062/QĐ-TTg tại đây./.

Hoàng Đại Thắng - Phòng Chính sách Dân tộc