Tin tưởng, kỳ vọng vào tương lai (20/12/2019)

        Những ngày này, đồng bào các DTTS tỉnh Thái Nguyên một lòng hướng về Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Thái Nguyên  lần thứ III năm 2019, được tổ chức vào ngày 15-16/9/2019  với tâm thế phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng. 5 năm đã qua kể từ kỳ Đại hội trước, đến nay đời sống của đồng bào các DTTS nơi “cái nôi của cách mạng” đã có nhiều đổi thay, vươn lên mạnh mẽ…

        5 năm trước, sau Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ II và nhất là sau Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên đã quyết liệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước.

        Cùng với các chương trình, chính sách của Trung ương, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2037/QĐ-UBND, ngày 16/9/2014 về việc ban hành Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội ổn định sản xuất và đời sống các xóm, bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020”; Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 về việc ban hành “Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020”; Quyết định số 2550/QĐ-UBND, ngày 23/8/2017 về “Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng ATK và vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 – 2020” … Từ đó, tạo sức mạnh tổng hợp, phát huy nội lực đưa vùng DTTS ổn định và vươn lên.

        Với sự vào cuộc quyết liệt, sát sao đó, sau 05 năm (2014 - 2019) thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, với hơn 6.000 tỷ đồng từ các nguồn vốn, các chính sách, dự án được triển khai đã góp phần kiện toàn kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là kết cấu hạ tầng vùng DTTS và miền núi, tạo ra chuyển biến quan trọng, làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh nhà.

        Đơn cử như Chương trình 135 với nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2014-2019 là 676,36 tỷ đồng. Theo đó, tỉnh đã triển khai xây dựng 771 công trình giao thông, thuỷ lợi, điện, trường học, trạm y tế, nhà văn hoá, nước sinh hoạt... tạo điều kiện để người dân vùng đặc biệt khó khăn có điều kiện thuận lợi trong giao thương, sản xuất. Đồng thời, triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, các ban ngành chức năng của tỉnh cũng đã xây dựng 268 dự án hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật... cho 30.481 lượt hộ, tạo điều kiện tích cực cho đồng bào các dân tộc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước thay đổi tập quán sản xuất...

        Nhờ vậy, trong giai đoạn này, tỉnh đã có 12 xã ra khỏi diện ĐBKK hưởng Chương trình 135 (tương ứng với 25%); huyện Võ Nhai cũng đã đủ điều kiện ra khỏi diện hưởng chính sách như huyện nghèo (huyện 30a); 61/114 xã trong vùng đạt chuẩn nông thôn mới (gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi); cơ bản xóa 76/76 xóm bản “trắng điện” và thiếu điện lưới quốc gia; xóa toàn bộ 33/33 phòng học tạm tại vùng đặc biệt khó khăn.  Tính đến hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 6,39% (20.705 hộ); tỷ lệ hộ cận nghèo giảm xuống còn 7,66% (24.818 hộ). Đối với 124 xã, thị trấn vùng dân tộc thiểu số miền núi tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hiện có 14.987 hộ nghèo trên tổng số 180.551 hộ, chiếm 8,3%, giảm bình quân 3,64%/năm, giảm gấp hơn 1,5 lần so với bình quân chung toàn tỉnh...

        Đơn cử, tại xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, nơi có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống cho thấy nhiều đổi thay rõ nét. 5 năm qua, ngoài các chương trình, chính sách của Trung ương, chính sách theo Đề án 2037 đã hỗ trợ giống, phân bón để đồng bào Mông trong xã trồng trên 400ha ngô lai; 11 lớp chuyển giao khoa học-kỹ thuật được mở cho 350 lượt hộ tham dự. Ban Giảm nghèo xã Cúc Đường phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Võ Nhai thực hiện giải ngân cho 86 hộ vay trên 2,2 tỷ đồng để nuôi bò, mở rộng sản xuất. Nhờ đó, các hộ nghèo có động lực vươn lên thoát nghèo.

        Đáng mừng hơn là, không chỉ đồng bào Mông mà đời sống của đồng bào các dân tộc như: Tày, Nùng, Dao, Sán Dìu… trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng chuyển biến mạnh mẽ. Theo đó, tại các huyện miền núi xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình kinh tế trang trại sản xuất- kinh doanh tổng hợp, trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng... kinh doanh có hiệu quả của đồng bào DTTS với thu nhập từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng/năm. Nhiều cá nhân là người DTTS là điển hình trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi được địa phương vinh danh…

       Tiêu biểu như  bà Lương Thị Cảnh, Dân tộc Nùng, hộ sản xuất kinh doanh  giỏi, xóm Làng Thượng, xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ, Thái Nguyên.  Tổng thu mỗi năm của gia đình trên 800 triệu đồng, tạo việc làm cho 8 đến 10 lao động ở địa phương với mức thu nhập bình quân khoảng 4,5 triệu đồng/tháng. Đồng thời gia đình còn tuyên truyền phổ biến tiến độ khoa học kỹ thuật cho nhân dân tại địa phương, giúp đỡ nhân dân về vốn và cây con giống.

        Một điển hình tiên tiến như ông Đặng Văn Hồng, dân tộc Sán dìu, người uy tín xóm Cầu Cong, xã Tân Khánh, huyện Phú Phú Bình, đại biểu dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ III, năm 2019 tới đây. Ông Hồng luôn là cá nhân tiêu biểu gương mẫu trong mọi lĩnh vực. Trong phát triển kinh tế gia đình, gia đình ông đã trồng được 17 ha rừng keo, bạch đàn,1 ha lúa nước, 1 xưởng sản xuất chế biến gỗ, và 02 xe ô tô tải để phục vụ cho vận chuyển gỗ và vật liệu phục vụ cho bà con nhân dân trong xóm. Đặc biệt ông đã tạo điều kiện giải quyết việc làm cho 40 lao động trong và ngoài xóm thu thập từ 4 đến 5 triệu đồng/1 lao động/tháng. Hằng năm gia đình ông tích lũy được khoảng 200 triệu đến 300 triệu đồng...

        Kinh tế phát triển, đời sống văn hoá tinh thần của đồng bào các DTTS cũng được nâng lên rõ rệt, công tác gìn giữ, bảo tồn và phục dựng các giá trị di sản văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc được quan tâm thực hiện. Đến nay tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành công tác bảo tồn hát Soọng Cô của dân tộc Sán Dìu tại xã Nam Hoà, huyện Đồng Hỷ và xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên; phục dựng lễ cấp sắc của người Dao ở huyện Phú Lương… Tỉnh Thái Nguyên hiện có 15 di sản tiêu biểu được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, đặc biệt, di sản nghi lễ hát Then đang đệ trình UNESCO xem xét đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại…

       Với những đổi thay mạnh mẽ trong suốt 5 năm qua, những ngày này, khi Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thái Nguyênlần thứ III đang tới gần, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh càng vui mừng, phấn khởi hơn. Mọi người đều tin tưởng, kỳ vọng vào Đại hội lần này với những quyết tâm mới sẽ góp phần tiếp tục đem lại sự no ấm, tươi mới cho vùng DTTS trên toàn tỉnh.

        Với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, giai đoạn 2019-2024, tỉnh Thái Nguyên sẽ phấn đấu sẽ giảm nhanh các xã đặc biệt khó khăn; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm cao hơn bình quân toàn tỉnh. Đẩy nhanh việc xây dựng nông thôn mới tại các xã thuộc vùng. Từ đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, giữ vững và tăng cường quốc phòng, an ninh ổn định trật tự an toàn xã hội ở vùng dân tộc, miền núi…

CVCC, Ths Nguyễn Thái Nam - Trưởng ban Dân tộc tỉnh

Các tin khác
bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;