Tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn huyện Phú Bình. ()

        Ngày 16/5/2017 Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Phú Bình tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn huyện Phú Bình. 

       Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Chính - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Thành phần tham dự hội nghị gồm 60 đại biểu là Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng các đoàn thể ở xóm, người uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn huyện Phú Bình.
 

Đồng chí Hoàng Văn Chính - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên
phát biểu khai mạc tại Hội nghị

        Tại Hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên là đại diện Lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Phó Trưởng phòng Sở Tư Pháp, Cán bộ đội tuyên truyền, phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh trực tiếp giới thiệu các chuyên đề cơ bản của một số Luật như: Luật an toàn giao thông đường bộ, Luật hộ tịch, Luật hôn nhân và gia đình, Luật hình sự và một số quy định về An toàn vệ sinh thực phẩm...
 
Đồng chí Bùi Xuân Trung - Cán bộ Đội tuyên truyền, Phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên

        Thông qua Hội nghị này nhằm giúp người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi tìm hiểu sâu các quy định của pháp luật và nhận thức được tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội.
 

Toàn cảnh Hội nghị

Ban Phúc Trung – Thanh tra