Tổ chức Lớp bồi dưỡng cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ vùng dân tộc thiểu số và miền núi về công tác dân tộc ()

        Từ ngày ngày 11/5 đến ngày 13/5/2017, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ về công tác dân tộc.

 

Đồng chí Nguyễn Thái Nam -  Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, Trưởng Ban 
tổ chức các lớp bồi dưỡng về công tác dân tộc phát biểu tại lễ khai giảng

          Đến dự khai giảng lớp bồi dưỡng có đồng chí đồng chí Nguyễn Thái Nam - Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, Trưởng Ban tổ chức các lớp bồi dưỡng về công tác dân tộc; đồng chí Nông Văn Trân - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân tộc; đồng chí Bùi Thị Sen - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và 100 học viên là cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh.

 

Đại biểu dự lễ khai giảng

        Lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ về công tác dân tộc nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các huyện, thị xã và Chủ tịch Hội Nông dân  các xã vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh nâng cao kiến thức, kỹ năng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân tộc ở địa phương. Tham dự lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được cán bộ của Ban Dân tộc, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và truyền đạt các chuyên đề về quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; Kỹ năng tư vấn pháp luật cho cán bộ vùng dân tộc thiểu số; Phương pháp nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của hội viên hội phụ nữ.

Lê Thái Vĩnh - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn      

Các tin khác