Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình (2008-2018) (12/11/2018)

        Sáng ngày 06/10/2018, tại Hội trường UBND tỉnh Thái Nguyên BCĐ công tác gia đình tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018. Chủ trì hội nghị đồng chí Phạm Thái Hanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh tỉnh chủ trì; tham dự Hội nghị còn có Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Về phía Ban Dân tộc tỉnh có đồng chí Hoàng Phong – Phó Trưởng Ban tham dự.

        Tại hội nghị BCĐ công tác gia đình tỉnh đã tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018; các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị, hội thảo, treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới và kỹ năng ứng xử của các thành viên trong gia đình; chú trọng đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở và công tác xây dựng mô hình điểm phòng, chống bạo lực… Đến nay, 100% tổ, bản, tiểu khu trên địa bàn tỉnh có đội ngũ cộng tác viên dân số - gia đình; số vụ bạo lực gia đình giảm mạnh (năm 2008 xảy ra 413 vụ đến năm 2018 giảm xuống còn 155 vụ); các ngành chức năng cũng đã thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho nạn…

 

Đại biểu tham luận tại Hội nghị

        Sau 10 năm triển khai, đến nay các xã, phường, cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật phòng chống bạo lực gia đình; lồng ghép với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", kết hợp tuyên truyền, giáo dục với xây dựng các mô hình thí điểm can thiệp phòng chống bạo lực gia đình bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, làm cho người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, đặc biệt là nắm rõ được các hành vi vi phạm về bạo lực gia đình, nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc.

        Giải pháp trong thời gian tới: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống bạo lực gia đình và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến toàn thể nhân dân; Tiếp tục hoạt động mô hình về, phòng chống bạo lực gia đình, lồng ghép hoạt động này vào các chương trình, dự án… 
 

Các tâp thể, cá nhân được tăng bằng khen tại Hội nghị 

        Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 18 tập thể, 14 cá nhân có thành tích trong triển khai, thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008-2018.

Bàn Phúc Trung - Thanh tra