Tổng kết các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức về công tác dân tộc năm 2016 ()

          Sáng ngày 28/10/2016, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tổng kết các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức về công tác dân tộc năm 2016. Đến dự lễ tổng kết có đồng chí Nguyễn Thái Nam - Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, Trưởng Ban tổ chức Lớp bồi dưỡng; đồng chí Nông Văn Trân - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân tộc; đồng chí Bùi Tiến Công - Phó Trưởng Ban Dân tộc, Phó Trưởng Ban tổ chức Lớp bồi dưỡng cùng đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của Ban Dân tộc và các đồng chí Trưởng, phó phòng của các Phòng Dân tộc huyện Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Bình và thị xã Phổ Yên.

          Theo kế hoạch, từ ngày 24/10 đến 29/10/2016, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức về công tác dân tộc cho hơn 200 học viên là cán bộ, công chức các Phòng Dân tộc cấp huyện và đại diện lãnh đạo đảng ủy, Hội đồng nhân dân các xã vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Thái Nam - Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc,Trưởng Ban tổ chức

Lớp bồi dưỡng phát biểu tại lễ tổng kết  lớp bồi dưỡng

         Tham dự các lớp bồi dưỡng, các học viên được các báo cáo viên của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và Ban Dân tộc truyền đạt các chuyên đề về công tác vận động các tín đồ tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số, công tác cải cách hành chính và quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. 

Đại biểu dự tổng kết lớp bồi dưỡng

        Mục đích tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ công chức về công tác dân tộc nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các Phòng Dân tộc cấp huyện và lãnh đạo đảng ủy, Hội đồng nhân dân các xã vùng dân tộc và miền núi nâng cao được kiến thức, kỹ năng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân tộc ở địa phương, đáp ứng yêu cầu phục vụ đồng bào ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Lê Thái Vĩnh - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn