Tổng kết các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân tộc năm 2017 ()

        Sáng ngày 13/5/2017, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tổng kết các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân tộc năm 2017. Đến dự lễ tổng kết có đồng chí Nguyễn Thái Nam - Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, Trưởng Ban tổ chức các lớp bồi dưỡng về công tác dân tộc; đồng chí Nông Văn Trân - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân tộc; đồng chí Hoàng Văn Chính - Phó Trưởng Ban Dân tộc, Phó Trưởng Ban tổ chức các lớp bồi dưỡng về công tác dân tộc; đồng chí Bùi Thị Sen – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban của Ban Dân tộc và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

        Theo kế hoạch, từ ngày 03/5 đến 13/5/2017, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ , Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân tộc cho 300 học viên là cán bộ, công chức Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị  và Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn  vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 

Đồng chí Nguyễn Thái Nam - Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, 
Trưởng Ban tổ chức các lớp bồi dưỡng phát biểu tại lễ tổng kết

        Tham dự các lớp bồi dưỡng, các học viên được các báo cáo viên của Ủy ban MTTQ tỉnh,  Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp,  Hội Nông dân tỉnh Hội LH Phụ nữ  tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh truyền đạt các chuyên đề về công tác vận động đồng bào, nông dân vùng dân tộc thiểu số, đồng bào DTTS và nông dân có tôn giáo; Triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phương pháp nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ vùng dân tộc thiểu số; Kỹ năng tư vấn pháp luật cho đồng bào DTTS;  quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. 

 

Đại biểu dự tổng kết lớp bồi dưỡng

        Mục đích tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức về công tác dân tộc nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ các huyện, thị, các xã, thị trấn vùng dân tộc thiểu số và miền núi nâng cao kiến thức, kỹ năng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân tộc ở địa phương, đáp ứng yêu cầu phục vụ đồng bào ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Lê Thái Vĩnh - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn

Các tin khác