Tổng kết Khối thi đua Văn hóa - Xã hội năm 2018 (28/12/2018)

        Ngày 21/12, Khối Thi đua các cơ quan Văn hóa - Xã hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2018. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; Lãnh đạo của 07 đơn vị trong Khối gồm: Ban Dân tộc, Sở Lao động Thương binh xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thành - Truyền hình tỉnh; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Sở Y tế. Sở Giáo dục và Đào tào là đơn vị trưởng khối thi đua năm 2018 chủ trì tổ chức hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

        Năm 2018, Khối Thi đua các cơ quan Văn hóa - Xã hội đã xây dựng kế hoạch thi đua và tích cực triển khai tại các đơn vị. Theo đó, các phong trào thi đua được phát động gắn với thực hiện những chỉ tiêu nhiệm vụ đặc thù riêng của từng đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Khối đã chú trọng phát động các phong trào thi đua trọng điểm của năm như: Tổ chức đợt thi đua đặc biệt và các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); phong trào “Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 2020; phong trào “Thực hiện cải cách hành chính”; phong trào “Thái nguyên chung sức xây dựng Nông thôn mới”... do tỉnh phát động góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi và sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ của từng ngành, cơ quan, đơn vị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018… Bên cạnh phong trào chung, các phong trào thi đua riêng theo ngành cũng đã được các đơn vị trong Khối xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai có hiệu quả. 
        Dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh đánh giá cao kết quả thi đua của Khối năm 2018, đồng thời đồng ý các ý kiến tại Hội nghị đã thống nhất việc triển khai nhiệm vụ của năm 2019, trong đó tập trung vào việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; chú trọng đổi mới phương pháp tổ chức phong trào thi đua, kết quả bình xét thi đua đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, khen thưởng đúng đối tượng; tổ chức tốt phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua theo lĩnh vực, thi đua đột xuất ở từng đơn vị; phát động thi đua gắn với việc kiểm tra, đánh giá kết quả thi đua theo kế hoạch; khối thi đua duy trì và tổ chức tốt các hoạt động chung, trao đổi thông tin, kinh nghiệm tổ chức, cách làm hay giữa các đơn vị trong Khối.
        Hội nghị cũng đã thống nhất suy tôn, đề cử Sở Giáo dục và Đào tạo nhận Cờ Thi đua của Chính phủ; Ban Dân tộc tỉnh nhận Cờ Thi đua của UBND tỉnh; các đơn vị Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Sở Y tế nhận Bằng khen của UBND tỉnh. Cũng tại Hội nghị đơn vị Trưởng khối thi đua  năm 2018 đã bàn giao nhiệm vụ Trưởng khối thi đua năm 2018 cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh./.

Lê Thị Thanh Hà - Văn phòng

bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;