Ủy ban Dân tộc và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017 - 2021 ()

        Ngày 16/6, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc (UBTWMTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2012-2016 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2021. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTWMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị

        Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; các Phó Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc 2 cơ quan: UBDT, UBMTTQ Việt Nam  và Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố. Đại diện Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thái Nam, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tham dự.

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị

         Báo cáo kết quả chương trình phối hợp giữa UBDT và UBTWMTTQ Việt Nam giai đoạn 2012-2016 cho thấy, hai cơ quan đã bám sát các nội dung, nhiệm vụ đề ra, chủ động trong việc phối hợp triển khai thực hiện và đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực như: Phối hợp tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ II, năm 2014 với 50/50 tỉnh tổ chức Đại hội và 363/363 huyện tổ chức Đại hội cấp huyện; Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam và Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố đã tiến hành xây dựng và triển khai chương trình phối hợp cụ thể tại địa phương (đến nay đã có 32 tỉnh thành phố triển khai); phối hợp tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là chủ trương, chính sách về công tác dân tộc và phát triển KT-XH vùng DTTS&MN, các cuộc vận động do MTTQ phát động (cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”); phối hợp thực hiện công tác phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS...
 

Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTWMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

        Qua 5 năm triền khai phối hợp đã góp phần thực hiện tốt công cuộc xóa đói giảm nghèo, bộ mặt nông thôn miền núi thay đổi rõ rệt. KT-XH vùng DTMN phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nhiều địa phương có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với đầu nhiệm kỳ 8-10%, tỷ lệ hộ nghèo vùng DTMN giảm từ 2-4%, riêng các huyện nghèo giảm trên 4%, kết cấu hạ tầng tiếp tục được tăng cường, công tác giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ, giá trị văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, an ninh quốc phòng được giữ vững.
 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến và Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTWMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn 

ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017 - 2021

        Tại Hội nghị, thay mặt hai cơ quan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến và Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã ký chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2021 giữa Uỷ ban Dân tộc và .Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Lê Thái Vĩnh - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn