Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tập huấn chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015

Ngày 31/8/2018, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho Ban lãnh đạo và 100% cán bộ công chức của Ban Dân tộc.

Một số điểm mới trong Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Ngày 23/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã góp phần quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính tại Ban Dân tộc tỉnh.

Ngay từ đầu năm 2018, Ban Dân tộc tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính

​Bãi bỏ Quyết định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định về việc bãi bỏ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

​Quy định về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước.

Thông báo của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên về việc sẵn sàng gửi/nhận liên thông văn bản điện tử có chữ ký số

Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và hỗ trợ điều hành, thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số

Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018.

Ngày 02/7/2018, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2018.

Ban Dân tộc xếp hạng thứ tự 11/19 đơn vị, tăng 8 bậc so với năm 2016, tăng nhiều nhất so với các sở, ngành.

Ngày 05/6/2018, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 1549/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Dân tộc áp dụng giải quyết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

bản đồ hành chính

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao