Công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực Dân tộc thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã Ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Công bố chỉ số cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2018

Sáng 19/3, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018

Tham gia tập huấn sử dụng phần mềm theo dõi, giám sát nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các Sở, ngành, địa phương.

Lãnh đạo Văn phòng và Chuyên viên chuyên trách CNTT Ban Dân tộc tham gia tập huấn sử dụng phần mềm theo dõi, giám sát nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các Sở, ngành, địa phương.

Tham gia tập huấn triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã năm 2018

Ngày 13/12/2018, công chức được giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện nhiệm vụ CCHC tham gia tập huấn triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính

Quy định đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính

Ngày 10/12/2018, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 3788/QĐ-UBND về Chỉ số và Quy định đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cải thiện nâng cao chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Thái nguyên năm 2018

Ban Dân tộc tỉnh triển khai Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2018”

Ngày 09/10/2018, Ban Dân tộc tỉnh đã triển khai Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2018

Ngày 22/10/2018, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 602/QĐ-BDT ngày 22/10/2018 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Tham gia tập huấn Nâng cao công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng

Ngày 17 và 18/10/2018, Lãnh đạo văn phòng và chuyên viên phụ trách Công nghệ thông tin tham gia lớp tạp huấn nâng cao công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức

Tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lập hồ sơ công việc

Từ ngày 18 - 20/10/2018, có 04 cán bộ công chức của Ban Dân tộc tỉnh tham gia lớp tập huấn lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lập hồ sơ công việc cho cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương do Chi cục Văn thư Lưu trữ Sở Nội vụ đã tổ chức

bản đồ hành chính

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;