Ngày 22/10/2018, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 602/QĐ-BDT ngày 22/10/2018 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Tham gia tập huấn Nâng cao công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng

Ngày 17 và 18/10/2018, Lãnh đạo văn phòng và chuyên viên phụ trách Công nghệ thông tin tham gia lớp tạp huấn nâng cao công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức

Tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lập hồ sơ công việc

Từ ngày 18 - 20/10/2018, có 04 cán bộ công chức của Ban Dân tộc tỉnh tham gia lớp tập huấn lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lập hồ sơ công việc cho cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương do Chi cục Văn thư Lưu trữ Sở Nội vụ đã tổ chức

Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về thông tin và truyền thông cho cán bộ, công chức năm 2018

Từ ngày 24 đến 26/10/2018, cán bộ phụ trách công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, phụ trách công tác văn thư và bộ phận một cửa của Ban Dân tộc tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về thông tin và truyền thông

Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức về Hệ thống quả lý chất lượng ISO 9001: 2015

Ngày 26/10/2018, cán bộ thuộc Ban ISO Ban Dân tộc tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về Hệ thống quả lý chất lượng ISO 9001: 2015

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tập huấn chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015

Ngày 31/8/2018, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho Ban lãnh đạo và 100% cán bộ công chức của Ban Dân tộc.

Một số điểm mới trong Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Ngày 23/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã góp phần quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính tại Ban Dân tộc tỉnh.

Ngay từ đầu năm 2018, Ban Dân tộc tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính

​Bãi bỏ Quyết định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định về việc bãi bỏ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

bản đồ hành chính

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;