Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Những chính sách mới quan trọng về tiền lương sắp sửa ban hành

Ngày 12/5/2018, Hội nghị Trung ương 7 đã quyết định ban hành Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương

​Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày 05/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2018/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

​Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp

Ngày 18/04/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020

Ngày 07/3/2018, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 275/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020.

Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí lựa chọn, công nhận và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 06/3/2018, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 12/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Ngày 20/9/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 2861/QĐ-UBND Phê duyệt “Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”.

Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm

Quy định mới về xếp lương, thi nâng ngạch công chức

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV và Thông tư 13/2010/TT-BNV .

Hội thảo hướng dẫn thực hiện, chia sẻ kinh nghiệm triển khai Chương trình 135 tại các tỉnh khu vực phía Bắc.

Ngày 30/8/2017, tại Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 của UBDT

bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao