Thông tư 58/2017/TT-BTC về chính sách hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại các tỉnh Tây Nguyên, khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 42/2012/QĐ-TTg.

Ngày 22/5/2017 Ủy ban Dân tộc có Thông tư số 02/2017/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020.

Ngày 10/5/2017, Ủy ban Dân tộc đã có Thông tư số 01/2017/TT-UBDT quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

​UBND tỉnh Quyết định trích ngân sách tỉnh năm 2017 phân bổ cho các địa phương thực hiện Đề án 2037

Ngày 6/3/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 509/QĐ-UBND trích ngân sách tỉnh năm 2017 phân bổ cho các địa phương thực hiện Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm, bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020”

Phê duyệt kế hoạch, giá bán, mức hỗ trợ sản xuất muối Iốt phòng chống bướu cổ cho người dân vùng dân tộc và miền núi tỉnh Thái Nguyên năm 2017

Ngày 20/02/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 369/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch, giá bán, mức hỗ trợ sản xuất muối Iốt phồng chống bướu cổ cho người dân vùng dân tộc và miền núi tỉnh Thái Nguyên năm 2017.

Ngày 20/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 165/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 16-1-2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 59/QĐ-TTg về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Ngày 31/12/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2561/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số”

Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 03/11/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao