Tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017

Ban Dân tộc phối hợp với các sở, ngành liên quan ở tỉnh tổ chức 5 lớp tập huấn cho người có uy tín tại các xã thuộc Chương trình 135 năm 2017 thuộc các huyện, thị.

UBND tỉnh ban hành Chương trình “Phát triển kinh tế-xã hội vùng An toàn khu, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020”

Ngày 23/8/2017, UBND tỉnh ký Quyết định số 2550/QĐ-UBND ban hành Chương trình “Phát triển kinh tế-xã hội vùng An toàn khu, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020”

Ngày 12/9/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 17/8/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3767/BGDĐT-GDDT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 đối với giáo dục dân tộc.

Ngày 08/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1163/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021”.

Ngày 11/7/2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 414/QĐ-UBDT về việc Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

Ngày 12/7/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định số 2126/QĐ-UBND về việc Ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Dự án 2 - Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 29/6/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 1845/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017-2020.

Ngày 06/7/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2046/QĐ-UBND về việc giao dự toán chi ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 tỉnh Thái Nguyên (lần 2)

bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;