Ngày 08/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018.

​Trình UBND tỉnh trên 4,8 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất theo Đề án 2037 năm 2018.

Ngày 28/2/2018, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị liên ngành đánh giá kết quả thực hiện Đề án 2037) năm 2017 và phân bổ kế hoạch kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2018.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 235/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 25/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1854/QĐ-BKHĐT về việc giao chi tiết dự toán chi ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018.

Tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017

Ban Dân tộc phối hợp với các sở, ngành liên quan ở tỉnh tổ chức 5 lớp tập huấn cho người có uy tín tại các xã thuộc Chương trình 135 năm 2017 thuộc các huyện, thị.

UBND tỉnh ban hành Chương trình “Phát triển kinh tế-xã hội vùng An toàn khu, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020”

Ngày 23/8/2017, UBND tỉnh ký Quyết định số 2550/QĐ-UBND ban hành Chương trình “Phát triển kinh tế-xã hội vùng An toàn khu, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020”

Ngày 12/9/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 17/8/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3767/BGDĐT-GDDT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 đối với giáo dục dân tộc.

Ngày 08/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1163/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021”.

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Không có file video nào để phát.
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao