Truy cập nội dung luôn

Các nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh giao Ban Dân tộc trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019

25-01-2019 20:46

       Ngày 16/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND phân công, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019. Trong đó UBND tỉnh giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Mô hình sản xuất Rau an toàn tại xã Bình Thuận, huyện Đại từ - mô hình cần được nhân rộng.

      -  Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo của các địa phương trong thực hiện chính sách dân tộc;

       -  Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh đến năm 2018; đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách, chương trình dự án phù hợp trong giai đoạn tiếp theo. Tiếp tục thực hiện các đề án, chính sách theo các mục tiêu cơ bản, dài hạn, ổn định, ưu tiên các lĩnh vực: Phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao giáo dục, đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao khoa học công nghệ, hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp. Tập trung chỉ đạo và khắc phục đầu tư phân tán, chồng chéo, kém hiệu quả;

        - Triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015; thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 theo Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức thành công Đại hội dân tộc thiểu số các cấp./.

           Xem chi tiết Kế hoạch số 06/KH-UBND tại đây

Nguyễn Văn Nghĩa, Phòng Kế hoạch - Tổng hợpBản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2198

Tổng truy cập: 319251

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền