Truy cập nội dung luôn

Chủ động triển khai nhiệm vụ, công tác ngay từ những tháng đầu năm 2019, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

16-01-2019 20:35

 

 

Toàn cảnh Hội nghị thường kỳ lần thứ 42, nhiệm kỳ 2015 – 2020, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên

        Đó là một trong các nội dung trọng tâm của Hội nghị thường kỳ lần thứ 42, nhiệm kỳ 2015 – 2020, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên diễn ra ngày 03/01/2019 được nếu tại Kết luận số 377-KL/TU ngày 05/01/2019. Để thực hiện nội dung nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu ban cán sự đảng, đẳng đoàn, các ban xây dựng đẩng của Tỉnh ủy, cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy… căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị được phân công phụ trách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

        Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

        - Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công  tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, nhấn mạnh đến định hướng tuyên truyền về các hoạt động của tỉnh Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, những thành tựu nổi bật năm 2018…

        - Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kiểm điểm cuối năm đối với tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ quản lý; tham mưu làm tốt công tác thi đua, khen thưởng theo quy định…

        - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với những vấn đề nhạy cảm, phức tạp bức xúc nảy sinh mà dư luận đang quan tâm; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

        - Tăng cường nắm bắt tình hình hoạt động của các hội quần chúng, các tổ chức xã hội nghề nghiệp; tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo; những vấn đề bức xúc trong nhân dân, không để phát sinh thành “điểm nóng” về tôn giáo…; tổ chức thăm hỏi tặng quà các tổ chức tôn giáo, đối tượng chính sách, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết.

        Về phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh

        - Khẩn trương bám sát chỉ đạo của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 để vận dụng linh hoạt, sáng tạo với tình hình đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 ngay từ những ngày đầu năm.

        - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; các hoạt động sau Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018.

        - UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Tết Nguyên Kỷ Hợi năm 2019; chỉ đạo quyết liệt đối với công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; an toàn giao thông; phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vùng đặc biệt khó khăn; tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp nhân dân vui Tết, đón Xuân.

        - Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động có kế hoạch trực Tết và đáp ứng yêu cầu công vụ trong những ngày nghỉ Tết; đảm bảo mọi hoạt động diễn ra bình thường, thông suốt; không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp.

        - Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh.

        Xem chi tiết Kết luận số 377-KL/TU tại đây

Nguyễn Văn Nghĩa, Phòng Kế hoạch - Tổng hợpBản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2124

Tổng truy cập: 319248

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền