Truy cập nội dung luôn

Giao kế hoạch thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 tỉnh Thái Nguyên.

21-02-2019 20:52

        Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 về việc giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững … năm 2019, tỉnh Thái Nguyên; trong đó kinh phí thực hiện Chương trình 135 năm 2019 là:  111.990 triệu đồng, gồm: Ngân sách trung ương là 100.930; Ngân sách địa phương đối ứng thực hiện là 11.060 triệu đồng.

        Cụ thể từng tiểu dự án: Tiểu dự án hỗ trợ đầu tư CSHT là 84.761 triệu đồng; Tiểu dự án hỗ trợ PTSX đa dạng hóa sinh kế là 15.173 triệu đồng; Tiểu dự án nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng là 2.933 triệu đồng; Duy tu bảo dưỡng là 5.330 triệu đồng; Nhân rộng mô hình giảm nghèo là 3.793 triệu đồng.  

        Xem chi tiết Quyết định số 329/QĐ-UBND tại đây

Hoàng Đại Thắng, phòng Chính sách Dân tộcBản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2105

Tổng truy cập: 319361

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền