Truy cập nội dung luôn

Hướng dẫn Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019.

21-01-2019 20:40

        Ngày 14/01/2019, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019.

        Điều kiện tổ chức Đại hội: Đại hội cấp huyện: các huyện có từ 5.000 người dân tộc thiểu số trờ lên sinh sống thành cộng đồng tại địa bàn …; Đại hội cấp tỉnh: các tỉnh có từ 02 huyện trở lên có đủ điều kiện tổ chức Đại hội cấp huyện thì được tổ chức Đại hội 02 cấp (huyện, tỉnh).

        Số lượng đại biểu: Đại hội cấp huyện: đại biểu chính thức không quá 150 người; Đại hội cấp tỉnh: đại biểu chính thức không quá 250 người; Đại biểu khách mời tối đa bằng 1/3 số đại biểu chính thức.

        Thời gian tổ chức: Đại hội cấp huyện tổ chức trong 01 ngày, hoàn thành xong trước ngày 30/6/2019; Đại hội cấp tỉnh: tổ chức từ 1,5 - 02 ngày, hoàn thành xong trước ngày 30/11/2019.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ I năm 2009

        Về chọn cử đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc: tỉnh Thái Nguyên được phân bổ 31 đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc (trong đó có chọn 01 đại biểu dân tộc Ngái).

        Các tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Đại hội cấp tỉnh, huyện. Ban Dân tộc là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Đại hội.

        Xem chi tiết Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 14/01/2019 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam tại đây./.

Hoàng Đại Thắng - Phòng Chính sách Dân tộcBản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1842

Tổng truy cập: 319474

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền