Truy cập nội dung luôn

Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng hệ thống cơ quan công tác dân tộc

16-12-2019 21:03

        Ngày 29/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã Ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc thuộc UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

        Quy định này quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc thuộc UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Quy định áp dụng đối với người được xem xét bổ nhiệm và hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo các chức danh: Cấp trưởng, cấp phó các phòng và tưởng đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc cấp huyện. Quy định này làm cơ sở để thực hiện quy trình quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, tiếp nhận, miễn nhiệm và đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý; làm tiêu chí để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức thuộc diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp hiện hành.

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05/8/2019.

        Tham khảo Quyết định tại đây./.

Thanh Hà - Văn phòngBản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2062

Tổng truy cập: 319377

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền