Truy cập nội dung luôn

Tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

16-01-2019 20:32

        Ngày 13/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3838/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11% so năm 2018, kim ngạch xuất khẩu tăng 10%, thu nhập bình quân đạt 83 triệu đồng/người. Tỉnh phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 15 nghìn tỷ đồng (năm 2018 đạt hơn 14 nghìn tỷ đồng), tạo việc làm mới cho 15 nghìn lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,8%, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 93%, tỷ lệ số hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh 75%...

 Mô hình trồng Bưởi tại xã Tiên Hội, huyện Đại Từ

          Ðể đạt các chỉ tiêu này, tỉnh đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp.

         1. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

         2. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

          3. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

          4. Thực hiện một số giải pháp đối với sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản.

          5. Phát triển văn hóa, xã hội, hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

          6. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

          7. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; thực hiện các giải pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí.

          8. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; đảm bảo trật tự, an toàn, xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

          9. Làm tốt hơn nữa công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

          Xem chi tiết Quyết định số 3838/QĐ-UBND tại đây.

        Năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên đạt hơn 670 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ và là tỉnh đứng thứ nhất trong vùng trung du và miền núi phía bắc, đứng thứ hai vùng Thủ đô và xếp thứ tư trong số 63 tỉnh, thành phố của cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,4%. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 25 tỷ USD, tăng 10,2% so năm 2017, trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 24,6 tỷ USD.

Nguyễn Văn Nghĩa, Phòng Kế hoạch - Tổng hợpBản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2190

Tổng truy cập: 319414

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền