Truy cập nội dung luôn

UBDN tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch lựa chọn, công nhận người có uy tín và thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS

14-06-2018 20:20

        Ngày 31/5/2018, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Người có uy tín tỉnh Thái Nguyên báo cáo thành tích với lãnh đạo Quốc hội
 tại Nhà Quốc hội - Hội trường Ba Đình

        Với mục đích thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm động viên họ tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh phức tạp trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương đảm bảo yêu cầu việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có uy tín phải được công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng chế độ, người có uy tín được hưởng đầy đủ chính sách theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

        Kế hoạch số 70/KH-UBND được thực hiện trong phạm vi vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong tỉnh gồm: 9 huyện, thành, thị và 124 xã, phường, thị trấn và thay thế Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 22/4/2014 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

        Xem chi tiết Kế hoạch số 70/KH-UBND tại đây.

Lê Thái Vĩnh - Phòng Tuyên truyền và Địa bànBản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2155

Tổng truy cập: 319275

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền