Truy cập nội dung luôn

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

17-09-2018 20:30

        Ngày 06/9/2018 UBND tỉnh Thái Nguyên ký ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND về thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

        1. Mục đích

        - Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017.

        - Tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ ở vùng dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu của chiến lược quốc gia bình đẳng giới.

        - Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân vùng dân tộc thiểu số trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bình đẳng giới.

        2. Yêu cầu

        - Các nội dung thực hiện Kế hoạch phải bám sát nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”.

        - Huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, vai trò của người có uy tín, trưởng dòng họ trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); huy động sự tham gia của cán bộ thôn, xóm, bản, học sinh tại các trường dân tộc nội trú và bán trú trong việc tuyên truyền, vận động, thực hiện bình đẳng giới bằng nhiều hình thức phù hợp với ngôn ngữ, phong tục, tập quán của địa phương.

        3. Đối tượng

        - Hộ gia đình người dân tộc thiểu số sinh sống, cư trú ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

        - Học sinh các trường, lớp bán trú và dân tộc nội trú ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

        - Cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ làm công tác liên quan đến bình đẳng giới ở cấp huyện, cấp xã, người có uy tín, cán bộ thôn, bản và các tổ chức đoàn thể ở thôn, bản; cán bộ, công chức, viên chức công tác trên địa bàn huyện, xã vùng tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

        4. Phạm vi và thời gian thực hiện

        - Phạm vi thực hiện: Vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

        - Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 đến hết năm 2025.

        Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 06/9/2018 về thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

        Xem chi tiết Kế hoạch số 104/KH-UBND tại đâyBản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2110

Tổng truy cập: 319417

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền