Ngày 06/9/2018 UBND tỉnh Thái Nguyên ký ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh.

Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên

Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 506/QĐ-BDT về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Ban Dân tộc.

UBND tỉnh Thái Nguyên quy định việc hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú

Ngày 21/8/2018, UBDN tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND quy định về việc thực hiện hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý.

Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ của UBND huyện Phú Lương

UBND huyện Phú Lương tổ chức Hội Nghị triển khai thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBDN tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch lựa chọn, công nhận người có uy tín và thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS

Ngày 31/5/2018, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh.

​UBND tỉnh Quyết định trích ngân sách tỉnh phân bổ cho các địa phương thực hiện Đề án 2037 năm 2018

Ngày 28/3/2018, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 799/QĐ-UBND trích ngân sách tỉnh năm 2018 phân bổ cho các địa phương thực hiện đề án 2037.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách muối phòng chống bướu cổ cho người dân vùng dân tộc và miền núi tỉnh Thái Nguyên năm 2018.

Ngày 08/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018.

​Trình UBND tỉnh trên 4,8 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất theo Đề án 2037 năm 2018.

Ngày 28/2/2018, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị liên ngành đánh giá kết quả thực hiện Đề án 2037) năm 2017 và phân bổ kế hoạch kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2018.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 235/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Không có file video nào để phát.
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;