​Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số từ 01/10/2019

Ngày 30/7, Tổng cục thống kê ban hành Quyết định số 593/QĐ-TCTK ban hành Phương án điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.

Ngày 30/3/2018,Bộ Tài chính đã ban hành hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CCVC.

Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2018-2022

Ngày 30/07/2018, UBND Thái Nguyên đã phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2018-2022

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

HĐND tỉnh Thái Nguyên thông qua Nghị quyết hỗ trợ tiền ăn cho học sinh dân tộc nội trú trực thuộc tỉnh

HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thông qua Nghị quyết học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh sẽ được hỗ trợ 20% mức tiền lương cơ sở/tháng/học sinh

​Quy định về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước.

​Bãi bỏ Quyết định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định về việc bãi bỏ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thông báo của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên về việc sẵn sàng gửi/nhận liên thông văn bản điện tử có chữ ký số

Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và hỗ trợ điều hành, thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020.

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Không có file video nào để phát.
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao