Hiệu quả từ Đề án 2037 cho vùng có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống của tỉnh Thái Nguyên

Đề án 2037 đã phát huy những hiệu quả thiết thực, mang lại sự thay đổi tích cực cho những bản có đông người Mông sinh sống.

​Mẩu chuyện: Bác Hồ trong trái tim người Cơtu

“ Mùa thu năm 1964, chị Kring Thêm là thành viên của đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, do đồng chí Trần Văn Thành dẫn đầu ra thăm miền Bắc và dự Hội nghị quốc tế đoàn kết với nhân dân Việt Nam.

Bài nói chuyện của Bác với đồng bào Thái Nguyên và công nhân khu Gang Thép

Ngày 1-1-1964, Bác Hồ về thăm và nói chuyện với đồng bào Thái Nguyên

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu  các dân tộc thiểu số

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quóc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Hướng dẫn quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Ngày 06/8/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 67/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về tài sản công.

​Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số từ 01/10/2019

Ngày 30/7, Tổng cục thống kê ban hành Quyết định số 593/QĐ-TCTK ban hành Phương án điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.

Ngày 30/3/2018,Bộ Tài chính đã ban hành hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CCVC.

Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2018-2022

Ngày 30/07/2018, UBND Thái Nguyên đã phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2018-2022

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

bản đồ hành chính
Không có file video nào để phát.
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;