Thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong tình hình hiện nay

Trong bối cảnh nước ta đang chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế; đồng thời, xuất hiện những khó khăn, thách thức mới đan xen. Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi để các dân tộc trong nước cùng phát triển trong quá trình phân công lao động, sử dụng tài nguyên, tiếp cận với khoa học công nghệ hiện đại

Thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn ở tỉnh Thái Nguyên

hái Nguyên là một tỉnh thuộc vùng trung du miền núi Bắc Bộ, có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (06 huyện, 02 thành phố, 01 thị xã ; trong đó có 04 huyện miền núi, 01 huyện vùng cao); 180 xã, phường, thị trấn, trong đó 62 xã, thị trấn thuộc vùng ATK. Có diện tích tự nhiên trên 3.500 km2, dân số trên 1,2 triệu người gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là trên 339 nghìn người, chiếm 27% dân số toàn tỉnh.

Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị giao ban Công tác dân tộc các tỉnh, thành phố khu vực miền núi phía Bắc năm 2017

Ngày 22/6, tại TP.Thanh Hóa, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị giao ban công tác dân tộc các tỉnh, thành phố miền núi phía Bắc năm 2017.

Hội thảo Phòng ngừa, chấm dứt tảo hôn và kết hôn trẻ em: Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn

Ngày 29/6, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với cơ quan Liên Hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và một số tổ chức Quốc tế, tổ chức phi Chính phủ tổ chức Hội thảo phòng ngừa, chấm dứt tảo hôn và kết hôn trẻ em: Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn.

Những thuận lợi, khó khăn trong việc xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc. Một số nội dung cần nghiên cứu, làm rõ để phục vụ xây dựng chính sách dân tộc trong thời gian tới.

Công tác dân tộc có một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, nó vừa có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Ngày 3/6/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (số 11-NQ/TW).

Kết quả thực hiện chương trình 135  giai đoạn 2011-2015.  Một số giải pháp để thực hiện tốt chương trình  trong thời gian tới.

Qua việc triển khai thực hiện Chương trình 135, tình hình kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi, các xã ATK trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từng bước được phát triển, bộ mặt nông thôn miền núi đã thay đổi rõ rệt: công tác xóa đói, giảm nghèo đạt nhiều thành quả đáng khích lệ; tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dân tộc giảm nhanh hơn mức bình quân chung của tỉnh (bình quân 4,72% /năm)

Tập huấn hướng dẫn triển khai, thực hiện giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số

Sáng ngày 13/6/2017, Vụ Dân tộc thiểu số - Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai, thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ năm 2017 phê duyệt Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số".

Tăng cường công tác phổ biến giáo dục, pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn huyện Đồng Hỷ

Ngày 06/6/2017, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Sở Tư pháp, Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm - Sở Y tế tỉnh và UBND huyện Đồng Hỷ tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho 60 đại biểu.

Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn thị xã Phổ Yên

Từ ngày 24-26/5/2017 Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Sở Tư pháp, Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm - Sở Y tế tỉnh và UBND thị xã Phổ Yên tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho 60 đại biểu.

bản đồ hành chính
Không có file video nào để phát.
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;