Truy cập nội dung luôn

Bài phát biểu của đồng chí Vũ Hồng Bắc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị biểu dương người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2016 - 2017

05-09-2017 10:19

        Kính thưa đồng chí Trần Quốc Tỏ - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên!

        Kính thưa đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh!

        Thưa các bác, các anh, các chị là những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số về dự hội nghị!

        Hôm nay, tôi rất vui mừng được đến dự Hội nghị biểu dương người có uy tín trong đồng bào DTTS tiêu biểu năm 2016 -2017 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tôi xin gửi tới toàn thể các quý vị đại biểu và các đồng chí lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các vị đại biểu người có uy tín sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng xã hội.

 

Đồng chí Vũ Hồng Bắc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu
tại Hội nghị biểu dương người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2016 -2017

        Kính thưa các vị đại biểu!

        Kính thưa các đồng chí!

        Ngay từ khi ra đời, Đảng cộng sản Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi công tác dân tộc là nhiệm vụ chiến lược của Đảng. Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã xác định, đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của nước ta. Quán triệt quan điểm của Đảng, trong những năm qua, công tác dân tộc của tỉnh đã có nhiều đổi mới, góp phần tích cực vào củng cố và tăng cường hơn nữa niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với sự lãnh đạo của đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước.

        Là tỉnh có đông đồng bào các dân tộc thiểu số, công tác dân tộc và các chính sách dân tộc được tỉnh quan tâm triển khai đồng bộ: các chương trình 134, 135; chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân hộ nghèo vùng khó khăn; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số… được các cấp, các ngành triển khai, thực hiện kịp thời, hiệu quả, bước đầu đã đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và phục vụ đời sống của đồng bào.

        Mặc dù trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, ngoài các chính sách chung của Nhà nước, tỉnh đã quan tâm đầu tư chi cho các nhiệm vụ, chương trình từ ngân sách địa phương, như: xây dựng dự án trọng điểm về quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo giá trị di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa gắn với phát triển du lịch Thái Nguyên đến năm 2030. Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm bản đặc biệt khó khăn” hỗ trợ riêng cho 26 xóm bản đặc biệt khó khăn; hiện nay tỉnh đang huy động trên 210 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hệ thống điện lưới quốc gia cho 76 xóm, bản đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn… Qua đó đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn vùng dân tộc, miền núi. Đến nay, đã có 100% xã có đường ô tô đến trung tâm và 100% các xã trong tỉnh có điện lưới quốc gia đến trung tâm xã, 56/142 xã đã được công nhận nông thôn mới. Tỉnh đang tập trung thực hiện các dự án trọng điểm thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu hút, lựa chọn các nhà đầu tư ở trong nước, các nhà đầu tư nước ngoài để tăng giá trị sản xuất, tăng thu ngân sách, tăng giá trị xuất khẩu, giải quyết việc làm, chăm lo cuộc sống xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Nhờ có kết quả tích cực về kinh tế, do vậy đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi giảm nhanh, mức bình quân gần 4%/năm, cao hơn nhiều mức giảm tỷ lệ nghèo chung của cả tỉnh. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội có bước phát triển tích cực, dân trí được nâng lên, bản sắc văn hóa dân tộc được bảo tồn, phát huy an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường.

        Thành tích đó, có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ người có uy tinstreen địa bàn tỉnh, đặc biệt là 70 đại biểu là người có uy tín tiêu biểu có mặt trong hội nghị ngày hôm nay.

        Thưa toàn thể hội nghị!

        Trong những năm qua, đội ngũ người có uy tín đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. Người có uy tín đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền của địa phương với đồng bào dân tộc. Bằng sự nhiệt tình, trách nhiệm và uy tín của bản thân đối với cộng đồng, người uy tín đã có những đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển của địa phương, cơ sở. Là tấm gương sáng, đi đầu, hướng dẫn, cùng với đồng bào dân tộc đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ rừng… Nắm chắc tình hình dư luận xã hội, đời sống, sản xuất, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc và phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng có liên quan; tham gia ngăn ngừa, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ an ninh, trật tự ở địa phương. Đặc biệt, đã tích cực tuyên truyền và phân tích cho đồng bào hiểu rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc, từ đó phá tan âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng thế trận toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; đấu tranh xóa bỏ các tà đạo, đạo lạ, các tổ chức bất hợp pháp tuyên truyền trái phép vào địa phương, góp phần ổn định tình hình trật tự trị an trên địa bàn tỉnh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các dân tộc thiểu số trong tỉnh.

        Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những đóng góp to lớn của đội nguc người có uy tín đối với sự phiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

        Kính thưa các vị đại biểu!

        Thưa các đồng chí!

        Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đang ra sức phấn đấu, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng cao của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các huyện miền núi, trong đó có vai trò quan trọng của những người có uy tín, thời gian tới, tôi đề nghị tập trung vào một số nội dung sau:

        1. Các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh đầu tư về mọi mặt để xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp nhận, triển khai có hiệu quả các chương trình đầu tư cho miền núi, vùng cao nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con các dân tộc thiểu số, củng cố vững chắc niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt quan tâm vấn đề nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, xóa đói, giảm nghèo và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân.

        2. Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể về dân tộc và công tác dân tộc, đặc biệt là vai trò, vị trí của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong sự nghiệp đổi mới. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có chính sách đối với người có uy tín.

        3. Đề nghị đội ngũ người có uy tín tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo; gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, xóa đói, giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao chất lượng y tế, văn hóa, giáo dục… Tham gia cùng cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên; không tin, không theo, tham gia các tổ chức tự xưng, tà đạo, nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái phép; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng xóm bản vững mạnh về chính trị, kinh tế và văn hóa.

        4. Cấp ủy, chính quyền cơ sở cần tăng cường sự lãnh đạo, định hướng nhiệm vụ, nội dung hoạt động đối với người có uy tín; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác vận động quần chúng; cung cấp thông tin, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chủ trương, chính sách mới cho người có uy tín. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của người có uy tín; tạo điều kiện cho người có uy tín được tham gia góp ý xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần quan trong vào phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

        Từ những kinh nghiệm, kết quả đạt được trong thời gian qua, tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, người uy tín trong tỉnh, trong đó các đại biểu đang tham dự tại hội nghị này tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã đề ra.

        Xin trân trọng cảm ơn!

Lê Thái Vĩnh - Phòng Tuyên truyền và Địa bànBản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1982

Tổng truy cập: 319449

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền