Truy cập nội dung luôn

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

01-08-2017 10:19

        Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 của Ban Dân tộc tỉnh cho thấy công tác cải cách hành chính của Ban đã có nhiều đổi mới, các nhiệm vụ cải cách hành chính được xác định cụ thể, gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch cải cách hành chính, đồng thời gắn nhiệm vụ cải cách hành chính với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trách nhiệm của các cán bộ, công chức, người lao động, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan.

 

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng công tác CCHC của Ban Dân tộc

        Thực hiện Quyết định số 3660/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2017. Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành kế hoạch số 47/KH-BDT, ngày 19/01/2017 về triển khai công tác cải cách hành chính của Ban với 6 nội dung theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Trong 6 tháng đầu năm công tác cải cách hành chính được lãnh đạo Ban thường xuyên quan tâm thực hiện, như: Công khai việc tiếp công dân và quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định, tiến hành rà soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ban Dân tộc đang thực hiện tại Ban nhằm phát hiện những quy định, thủ tục hành chính không phù hợp, trên cơ sở kết quả rà soát, lập danh sách thủ tục hành chính cần phải kiến nghị sửa đổi, bổ sung và đề nghị Sở Tư Pháp trình Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung trong quý III. Xác định vị trí việc làm là nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách chế độ công vụ, công chức, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc quản lý, tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, về tuyển dụng, sử dụng và bố trí cán bộ công chức Ban Dân tộc thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, vị trí việc làm của cán bộ Ban đã đạt chuẩn theo qui định về trình độ chuyên môn, đến nay đã hoàn thiện đề án vị trí việc làm trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo tiến độ. Thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức theo quy định như: Làm thêm giờ, chế độ công tác phí, chế độ thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn... Công tác đào tạo cán bộ được lãnh đạo Ban quan tâm, đặc biệt là cán bộ công chức trong diện quy hoạch lãnh đạo, cán bộ trẻ có nhiều triển vọng phát triển, tạo mọi điều kiện để cán bộ công chức tham gia học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác dân tộc trong tình hình mới, hiện nay có 01 đồng chí tham gia lớp CCLL; 01 đồng chí đang tham gia lớp TCLL; 01 đồng chí tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ Thanh tra viên, cử 02 đồng chí tham gia bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên. Thực hiện tốt cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, đảm bảo sử dụng và quản lý tốt số kinh phí được giao, thực hiện chế độ chi đúng theo quy định hiện hành, không có tình trạng lãng phí, sử dụng của công, tất cả tài chính đều được quản lý chặt chẽ theo quy định. Ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, sử dụng mạng nội bộ trong trao đổi công việc, 100% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc, hạn chế việc in ấn giấy tờ, tất cả các văn bản phát hành đều được chuyển qua email chỉnh sửa trên máy sau đó trình ký; trang thông tin điện tử của Ban hoạt động tốt, thường xuyên cập nhật tin bài lên trang thông tin điện tử của cơ quan; thực hiện duy trì áp dụng nghiêm túc hệ thống ISO trong hoạt động công vụ của cơ quan theo đúng quy trình đã triển khai thực hiện, các Quy chế làm việc, Quy chế văn hóa công sở của Ban Dân tộc... đều được thực hiện nghiêm túc. 

        Mặc dù đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên trong thực hiện cải cách hành chính vẫn còn một số tồn tại như: Phòng làm việc, trang thiết bị phục vụ bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC chưa đảm bảo; kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính còn hạn chế...

        Phương hướng, nhiệm vụ: Phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, trong thời gian tới, Ban Dân tộc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, trình Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung 02 thủ tục hành chính cho phù hợp, cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức theo kế hoạch, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm về công tác chỉ đạo điều hành, đồng thời đưa ra những giải pháp đổi mới trong việc thực hiện và tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, để cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Ban Dân tộc nhận thức rõ hơn về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước nói chung và của cơ quan Ban Dân tộc nói riêng, xác định rõ cải cách hành chính là công tác cần được thực hiện thường xuyên, đồng bộ và đúng quy trình mới thể hiện được tính kỷ luật, kỷ cương của nền công vụ đáp ứng các chỉ số cạnh tranh theo quy định./.

Lê Thị Thanh Hà - Văn phòngBản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1434

Tổng truy cập: 303583

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền