Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội

17-07-2017 10:19

        Vừa qua, Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; Lãnh đạo của 09 đơn vị trong Khối gồm: Ban Dân tộc, Sở Lao động Thương binh xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thành - Truyền hình tỉnh; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Ban Quản lý Khu di tích lịch sử- sinh thái ATK Định Hóa; Ban Quản lý khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc và Sở Y tế. 

 

Toàn cảnh Hội nghị

        Ngay từ đầu năm Khối các cơ quan Văn hóa - Xã hội đã triển khai Hội nghị ký kết giao ước thi đua, phát động các phong trào thi đua, thống nhất hoạt động chung của khối và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, bảng chấm điểm của khối thi đua làm cơ sở để thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong Khối các cơ quan Văn hóa - Xã hội tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ ở từng lĩnh vực, toàn bộ các đơn vị thành viên trong Khối đều phát động phong trào thi đua với các chủ đề thiết thực, phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công tác thi đua, khen thưởng luôn được Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan biết, hiểu và nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng từ đó tự giác, tự nguyện và tích cực tham gia các phong trào thi đua. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, mỗi đơn vị thành viên triển khai nghiêm túc các phong trào thi đua chuyên đề,  thường xuyên, đột xuất phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế tại các đơn vị bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn kết phong trào với công tác chuyên môn của mỗi cấp, ngành, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Khối các cơ quan Văn hóa - Xã hội và góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2017.

        Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, phong trào thi đua, khen thưởng của Khối còn những hạn chế như: Các đơn vị tham gia chưa đồng đều trong các hoạt động chung của Khối, công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được nhiều, công tác khen thưởng có lúc, có nơi chưa kịp thời do kinh phí được cấp hạn hẹp, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng chưa triệt để. 

        Hội nghị cũng đã thảo luận và thống nhất thông qua: Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2017 của Khối 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chu Thị Hồng Yến, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đánh giá cao các đơn vị trong Khối đã có sự phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện nhiệm vụ hết sức trách nhiệm và hiệu quả, cũng đánh giá cao sự đóng góp của Khối thi đua Văn hóa Xã hội trong các phong trào thi đua của tỉnh và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên và cũng hy vọng rằng trong thời gian tới với phong trào thi đua sôi nổi Khối Văn hóa Xã hội tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục phát động phong trào thi đua, hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, Bộ ngành Trung ương phát động tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Khối Văn hóa Xã hội năm 2017./

Lê Thị Thanh Hà, Văn phòngBản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1956

Tổng truy cập: 319354

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền