Truy cập nội dung luôn

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021

08-11-2021 16:59

Ngày 11/10/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021.

ảnh minh họa

Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật quy định:“Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch với mục đích:

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội.

- Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của toàn xã hội.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,
đảm bảo gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật;
xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng và nêu gương người tốt, việc tốttrong tuân thủ,chấp hành Hiến pháp và pháp luật; lên án, phê phán, đấu tranh xóa bỏ các hành vi vi phạm pháp luật, hành vi lệch chuẩn xã hội.

Xem chi tiết Kế hoạch 179/KH-UBND tại đây

Dương Thị Hường Thái, Phòng Chính sách Dân tộc

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6740

Tổng truy cập: 2767462

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền