Truy cập nội dung luôn

Nhìn lại 5 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

17-07-2017

Qua 5 năm thực hiện 2012-2016, kết quả thực hiện chính đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số như sau: tổng kinh phí đã thực hiện là 7.358,5 triệu đồng; tổ chức hội nghị cung cấp thông tin 30 cuộc cho 2.845 lượt người có uy tín tham gia; Tập huấn, tham quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm 11 cuộc cho 337 lượt người; số người được thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tết nguyên đán cổ truyền hàng năm là 5.052 lượt người; thăm hỏi, tặng quà dịp tết của đồng bào các DTTS 05 cuộc cho 76 lượt người; thăm hỏi gia đình người có uy tín gặp khó khăn, hoạn nạn là 135 cuộc cho 135 lượt người; thăm hỏi hỗ trợ khác, tiếp đón, tặng quà người có uy tín đến thăm làm việc "cả cấp tỉnh và cấp huyện, thành phố, thị xã" là 105 cuộc cho 767 lượt người; số lượt người có uy tín tiêu biểu xuất sắc được khen thưởng là 144 người; cấp Báo Thái Nguyên và Báo Dân tộc & Phát triển cho người có uy tín.

Đoàn công tác đánh giá và đề xuất các chính sách phát triển giáo dục và đào tạo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

13-07-2017

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đoàn công tác Đánh giá và đề xuất các chính sách phát triển giáo dục và đào tạo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương trong tỉnh.

Kiểm tra liên ngành kết quả triển khai thực hiện Đề án 2037 tại huyện Đồng Hỷ

13-07-2017

Ngày 12/7/2017, Đoàn kiểm tra liên ngành do đồng chí Hoàng Văn Chính – Phó trưởng Ban Dân tộc làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 theo Đề án 2037 tại xã Văn Lăng và xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ.

Kiểm tra liên ngành kết quả triển khai thực hiện Đề án 2037 tại huyện Võ Nhai

13-07-2017

Ngày 11/7/2017, Đoàn kiểm tra liên ngành do đồng chí Hoàng Văn Chính – Phó trưởng Ban Dân tộc làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 theo Đề án 2037 tại xã Sảng Mộc và xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai.

Thành phần dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

11-07-2017

Tỉnh Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế của khu Việt Bắc nói riêng, của vùng trung du miền núi đông bắc nói chung, là cửa ngõ giao lưu kinh tế xã hội giữa vùng trung du miền núi với vùng đồng bằng Bắc Bộ

Triển khai thực hiện chính sách đặc thù theo Quyết định 2085/QĐ-TTg tại tỉnh Thái Nguyên

11-07-2017

Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì phối hợp cùng UBND các huyện Võ Nhai, Định Hóa, Đại Từ và UBND thị xã Phổ Yên tổ chức tập huấn, triển khai, thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020.

Thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn ở tỉnh Thái Nguyên

10-07-2017

Thái Nguyên là một tỉnh thuộc vùng trung du miền núi Bắc Bộ, có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (06 huyện, 02 thành phố, 01 thị xã ; trong đó có 04 huyện miền núi, 01 huyện vùng cao); 180 xã, phường, thị trấn, trong đó 62 xã, thị trấn thuộc vùng ATK. Có diện tích tự nhiên trên 3.500 km2, dân số trên 1,2 triệu người gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là trên 339 nghìn người, chiếm 27% dân số toàn tỉnh.

Thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong tình hình hiện nay

10-07-2017

Trong bối cảnh nước ta đang chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế; đồng thời, xuất hiện những khó khăn, thách thức mới đan xen. Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi để các dân tộc trong nước cùng phát triển trong quá trình phân công lao động, sử dụng tài nguyên, tiếp cận với khoa học công nghệ hiện đại

Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị giao ban Công tác dân tộc các tỉnh, thành phố khu vực miền núi phía Bắc năm 2017

06-07-2017

Ngày 22/6, tại TP.Thanh Hóa, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị giao ban công tác dân tộc các tỉnh, thành phố miền núi phía Bắc năm 2017.

Hội thảo Phòng ngừa, chấm dứt tảo hôn và kết hôn trẻ em: Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn

04-07-2017

Ngày 29/6, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với cơ quan Liên Hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và một số tổ chức Quốc tế, tổ chức phi Chính phủ tổ chức Hội thảo phòng ngừa, chấm dứt tảo hôn và kết hôn trẻ em: Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn.

Những thuận lợi, khó khăn trong việc xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc. Một số nội dung cần nghiên cứu, làm rõ để phục vụ xây dựng chính sách dân tộc trong thời gian tới.

03-07-2017

Công tác dân tộc có một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, nó vừa có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

01-07-2017

Ngày 3/6/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (số 11-NQ/TW).

Kết quả thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2011-2015. Một số giải pháp để thực hiện tốt chương trình trong thời gian tới.

30-06-2017

Qua việc triển khai thực hiện Chương trình 135, tình hình kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi, các xã ATK trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từng bước được phát triển, bộ mặt nông thôn miền núi đã thay đổi rõ rệt: công tác xóa đói, giảm nghèo đạt nhiều thành quả đáng khích lệ; tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dân tộc giảm nhanh hơn mức bình quân chung của tỉnh (bình quân 4,72% /năm)

Tập huấn hướng dẫn triển khai, thực hiện giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số

14-06-2017

Sáng ngày 13/6/2017, Vụ Dân tộc thiểu số - Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai, thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ năm 2017 phê duyệt Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số".

Tăng cường công tác phổ biến giáo dục, pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn huyện Đồng Hỷ

13-06-2017

Ngày 06/6/2017, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Sở Tư pháp, Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm - Sở Y tế tỉnh và UBND huyện Đồng Hỷ tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho 60 đại biểu.

Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn thị xã Phổ Yên

01-06-2017

ngày 24-26/5/2017 Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Sở Tư pháp, Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm - Sở Y tế tỉnh và UBND thị xã Phổ Yên tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho 60 đại biểu.

Tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn huyện Phú Bình.

19-05-2017

Ngày 16/5/2017 Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Phú Bình tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn huyện Phú Bình.

Khai mạc Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn huyện Phú Lương

18-05-2017

Sáng ngày 09/5/2017, tại Hội trường UBND huyện Phú Lương, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Phú Lương tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn huyện.

Tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn huyện Định Hóa

18-05-2017

Từ ngày 11/5/2017 đến ngày 13/5/2017, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Định Hóa tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn huyện.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi về công tác dân tộc năm 2017

17-05-2017

Sáng ngày 08/5/2017, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ và Hội Nông dân tỉnh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân về công tác dân tộc.

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1995

Tổng truy cập: 319436

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền