Truy cập nội dung luôn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Dân tộc

12-10-2021 16:26

Tiếp tục chương trình công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại các Sở, ban, ngành nhằm nắm bắt, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trên địa bàn tỉnh, ngày 12/10/2021, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Thực hiện Định hướng lớn thứ 5 của Nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh: “Đặc biệt quan tâm chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với Đề án phát triển tổng thể theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội”. Để thực hiện nhiệm vụ này, Ban Dân tộc đã triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Chính phủ, Quốc hội; các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc; trọng tâm là thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14, Nghị quyết số 120/2020/QH14, gắn với thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030” do Ủy ban dân tộc là cơ quan thường trực và các nhiệm vụ được UBND tỉnh phân công. Phối hợp với Ban Dân vận tham mưu ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 14/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030…

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2016 - 2020, tổng nguồn lực đầu tư từ các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn vùng DTTS và miền núi khoảng 6.000 tỷ đồng. Cùng với hơn 100 chính sách của Trung ương, Thái Nguyên có nhiều cơ hội để quan tâm đến  kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tỉnh đã ban hành nhiều Chương trình, Đề án, dự án chuyên đề như Chương trình “Phát triển kinh tế - xã hội vùng ATK, vùng DTTS đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020”; Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm, bản ĐBKK có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020” (Đề án 2037); Chính sách hỗ trợ muối I ốt; Dự án xóa các xóm bản thiếu điện, trắng điện lưới quốc gia; Dự án xóa phòng học tạm vùng đặc biệt khó khăn...  được ban hành và tổ chức thực hiện đã góp phần quan trọng làm thay đổi toàn diện đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Thái Nam - Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh trình bày báo cáo

Năm 2016, Thái Nguyên có  48 xã  ĐBKK; đến năm 2017 có 12 xã ra khỏi diện ĐBKK ; đến năm 2020 có tiếp 22 xã ra khỏi diện ĐBKK; đến nay toàn tỉnh còn 14 xã ĐBKK (trong giai đoạn 2016-2020 giảm 34 xã ĐBKK, tương ứng giảm 70%); Năm 2018, huyện Võ Nhai đã ra khỏi diện hưởng chính sách như huyện nghèo - huyện 30a (cả nước tăng thêm 29 huyện 30a); Năm 2019, Thái Nguyên có 19/63 xã, 75/94 xóm đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 (là tỉnh đứng thứ nhất toàn quốc); Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng DTTS và miền núi giảm từ 19,22% năm 2016 xuống còn 3,95% vào cuối năm 2020; giảm bình quân trên 3%/năm; trong đó các xã hưởng Chương trình 135 giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4,58%/năm; trong 5 năm giảm 22,91% hộ nghèo (vượt mục tiêu đề ra của Chương trình MTQG là 4%; mục tiêu của tỉnh giảm 2%/năm hộ nghèo toàn tỉnh; các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh giảm 3,5%/năm). Trong 11 tỉnh miền núi vùng Đông Bắc, Thái Nguyên là tỉnh xếp thứ 2 có tỷ lệ hộ nghèo thấp (sau tỉnh Quảng Ninh); Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 65/100 (bằng 65%)  xã vùng DTTS và MN đạt chuẩn nông thôn mới (gấp ba lần bình quân chung toàn quốc đối với khu vực DTTS và MN là 22,29%); Thái Nguyên xóa 76/76 xóm bản thiếu điện, “trắng điện” lưới quốc gia; xây mới toàn bộ 33/33 phòng học tạm ở các xã ĐBKK; Có 90% số Trạm Y tế thuộc vùng DTTS và miền núi có bác sỹ; trên 8% học sinh người DTTS được học tại các trường dân tộc nội trú của địa phương; Kết quả xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số chiếm 13,73% cấp ủy tỉnh, 13,33% ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XX); 28,57% đại biểu Quốc hội; 22,2%  đại biểu Hội đồng nhân dân... con số này vượt xa chỉ tiêu đề ra đối với tỉnh có tỷ lệ đồng bào DTTS dưới 30% do Chính phủ quy định; Ban Dân tộc đã tham mưu tích cực cho Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tổ chức thành công Đại hội dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ III. Được đánh giá là một trong những Đại hội thành công nhất trong các Đại hội DTTS toàn quốc…

Trong những  năm qua mặc dù trong điều kiện khó khăn cả về biên chế, cơ sở vật chất nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức nên Ban Dân tộc luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2015 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2019 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Thủ tướng Chính phủ;  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen...

Các đồng chí trong đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc

Tại Hội nghị, các ý kiến đóng góp tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Dân tộc trong quý IV năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 như: công tác luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ giữa các cấp, các ngành trong tình hình mới, thông qua đó tạo môi trường rèn luyện đội ngũ cán bộ, phát hiện những cán bộ quản lý có năng lực bổ sung cho hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt quan tâm đến đội ngũ cán bộ vùng DTTS và MN, cán bộ làm chuyên trách công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện và xã; Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành trong triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tham mưu UBND tỉnh triển khai có hiệu quả các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà lưu niệm cho Ban Dân tộc

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chụp ảnh cùng cán bộ, công chức và người lao động Ban Dân tộc

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả mà Ban Dân tộc đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Ban Dân tộc cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để thực hiện các nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tham mưu tổ chức triển khai các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, tránh chồng chéo, đảm bảo người dân được hưởng lợi cao nhất từ hiệu quả của các chính sách. Tăng cường công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò hạt nhân của lãnh đạo chi ủy, vai trò của tập thể lãnh đạo, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trên mọi phương diện trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đoàn kết, nhất trí nội bộ, cùng với các sở, ban, ngành đưa công tác dân tộc góp phần vào thành tích chung của tỉnh./.

Lê Thái Vĩnh - Phòng Chính sách Dân tộc

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6166

Tổng truy cập: 2767722

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền