Truy cập nội dung luôn

Ban Dân tộc tỉnh kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Đại Từ năm 2020

03-07-2020 16:54

        Từ ngày 16 đến ngày 18/6/2020, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình 135; Quyết định 12/2018/QĐ-TTg; Chương trình ATK trên địa bàn huyện Đại Từ.

Đồng chí Hoàng Phong – Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Đoàn kiểm tra làm việc

với UBND huyện Đại Từ

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp kết quả thực hiện Chương trình 135; Chương trình "Phát triển kinh tế - xã hội vùng An toàn khu, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020" (theo Quyết định số 2550/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh gọi tắt là Chương trình ATK); Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ tại UBND các xã Hoàng Nông, Khôi Kỳ, Cát Nê, Lục Ba và một số hộ dân thụ hưởng chính sách trên địa bàn xã. Qua kiểm tra UBND các xã được thụ hưởng chính sách đã chủ động, tích cực triển khai các nội dung, bám sát theo kế hoạch, mục tiêu đã đề ra. Kiểm tra thực tế, các hộ dân thụ hưởng chính sách trên địa bàn các xã về cơ bản đảm bảo đúng đối tượng; các nội dung hỗ trợ đáp ứng đúng nhu cầu; việc thực hiện bình xét đối tượng hưởng thụ chính sách đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định.

Đoàn kiểm tra một số công trình sử dụng nguồn vốn Chương trình 135 trên địa bàn các xã

Đoàn kiểm tra một số hộ dân được thụ hưởng chính sách trên địa bàn xã

Qua kiểm tra thực tế tại các xã, thôn đặc biệt khón khăn được thụ hưởng chương trình, chính sách, có thể thấy, nguồn lực của nhà nước đã hỗ trợ đáng kể cho địa phương và người dân trên địa bàn các xã; các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng tại các xã đặc biệt khó khăn được củng cố và nâng cấp tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại cũng như vận chuyển, giao lưu hàng hoá, nông sản dễ dàng thúc đẩy sản xuất phát triển, cải thiện đời sống, tạo ra bộ mặt nông thôn mới khang trang sạch đẹp hơn; nhiều công trình thuỷ lợi được đầu tư đã giúp cho nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất của người dân được thuận lợi hơn, giảm đáng kể việc phát rừng làm nương rẫy, góp phần nâng cao năng suất cây trồng, sản lượng lương thực; từng bước xoá đói giảm nghèo cho người dân./.

Bàn Phúc Trung, Thanh tra Ban

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4065

Tổng truy cập: 583150

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền