Truy cập nội dung luôn

Kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Chương trình 135 năm 2019 tại địa bàn huyện Đồng Hỷ và huyện Phú Lương

27-12-2019 10:12

        Từ ngày 16-17/12/2019 Ban Dân tộc đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình 135  năm 2019 tại một số xã trên địa bàn huyện Đồng Hỷ và Phú Lương.

        Qua kiểm tra UBND huyện Đồng Hỷ và Phú Lương đã quan tâm chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã trong việc triển khai, thực hiện Chương trình 135; đã ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn để thực hiện Chương trình 135 tại địa phương, sát với tình hình thực tế; đến nay các nội dung Tiểu dự án thuộc Chương trình 135 đã cơ bản hoàn thành; góp phần tích cực, làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn ở các xã vùng dân tộc và miền núi, từng bước xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn.

        UBND các xã được thụ hưởng Chương trình 135 đã chủ động, tích cực triển khai các nội dung của dự án theo kế hoạch, mục tiêu đã đề ra. Qua kiểm tra thực tế, các hộ dân thụ hưởng chính sách trên địa bàn các xã đảm bảo đúng đối tượng; đáp ứng nhu cầu của các hộ dân; việc thực hiện bình xét đối tượng hưởng thụ chính sách đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định.

Đồng chí  Ma Đức Kiên, Chánh Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh và các đồng chí trong Đoàn kiểm tra công trình đường bê tông do xã làm chủ đầu tư

Đoàn kiểm tra kiểm tra một số công trình do xã làm chủ đầu tư

        Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn một số Tiểu Dự án thuộc Chương trình 135 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, Phú Lương vẫn còn chậm. Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nội dung của Chương trình 135 trên địa bàn các huyện, Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chính sách, đồng thời hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác tốt các nội dung của chương trình, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn thuộc Chương trình 135 đảm bảo kế hoạch đề ra. UBND các huyện đã nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chuyên môn của huyện, UBND các xã nghiêm túc triển khai thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới./.

Bàn Phúc Trung - Thanh traBản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1291

Tổng truy cập: 303627

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền