Truy cập nội dung luôn

Kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Võ Nhai năm 2020

11-06-2020 08:24

Từ ngày 9 đến ngày 11/6/2020, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình 135; Đề án 2037; Chương trình ATK trên địa bàn huyện Võ Nhai.

Đồng chí Hoàng Văn Chính – Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Đoàn kiểm tra làm việc với UBND huyện Võ Nhai

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình 135; Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm, bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020" (theo Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh gọi tắt là Đề án 2037); Chương trình "Phát triển kinh tế - xã hội vùng An toàn khu, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020" (theo Quyết định số 2550/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh gọi tắt là Chương trình ATK) tại UBND các xã Tràng Xá, Liên Minh, Thần Sa, Cúc Đường và một số hộ dân thụ hưởng chính sách trên địa bàn xã. Qua kiểm tra, UBND các xã đã quan tâm chỉ đạo các bộ phận trong việc triển khai, thực hiện các chính sách dân tộc nói chung và Chương trình 135; Đề án 2037 nói riêng trên địa bàn xã; đã ban hành nhiều văn bản, triển khai thực hiện chính sách tại địa phương, sát với tình hình thực tế; đến nay các nội dung Tiểu dự án thuộc Chương trình 135 và Đề án 2037 đã cơ bản hoàn thành và đạt được những kết quả nhất định; góp phần tích cực, làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn ở các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, từng bước xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn.

UBND các xã được thụ hưởng chính sách đã chủ động, tích cực triển khai các nội dung, bám sát theo kế hoạch, mục tiêu đã đề ra. Qua kiểm tra thực tế, các hộ dân thụ hưởng chính sách trên địa bàn các xã về cơ bản đảm bảo đúng đối tượng; các nội dung hỗ trợ đáp ứng đúng nhu cầu; việc thực hiện bình xét đối tượng hưởng thụ chính sách đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định.

Đoàn kiểm tra một số hộ dân được thụ hưởng chính sách trên địa bàn xã

Qua công tác kiểm tra, Đoàn đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện trong thời gian qua, đồng thời hướng dẫn, chỉ ra những điểm mới để huyện thực hiện công tác được tốt hơn trong thời gian tới. UBND huyện đã nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan, UBND các xã được kiểm tra nghiêm túc triển khai thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới./.

Bàn Phúc Trung, Thanh tra Ban

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4167

Tổng truy cập: 582963

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền