Truy cập nội dung luôn

Tổng kết các chương trình, đề án, dự án công trình trọng điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020

15-01-2020 09:49

        Sáng 8/01, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết các chương trình, đề án, dự án công trình trọng điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

        Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; đại diện các ban Đảng Trung ương và Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc tỉnh; các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị; hiệp hội, các doanh nghiệp cấp tỉnh, ngân hàng và các tập thể được khen thưởng.

Toàn cảnh Hội nghị

       Báo cáo tóm tắt tổng kết thực hiện các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 do đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày cho thấy: Giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn tỉnh triển khai 8 chương trình, 16 đề án và 20 dự án, công trình trọng điểm. Việc xây dựng triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm đã bám sát định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị.

       Theo đó, 8 chương trình gồm: Thương mại, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, giáo dục và đào tạo, y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa thể thao và du lịch, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - làng nghề, phát triển kinh tế xã hội vùng ATK và vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn (Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan thường trực); 10 đề án, quy hoạch (công nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư và hội nhập quốc tế, ngăn chặn đẩy lùi tai nạn giao thông, nghị quyết 37 và kết luận 26 về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng trung du miền núi Bắc Bộ, phòng chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy, tái cơ cấu nông nghiệp, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững cây chè sản phẩm trà, quân sự, dân quân tự vệ); 20 dự án, công trình trọng điểm (Quảng trường Võ Nguyên Giáp, nâng cấp đường Quốc lộ 1B qua địa bàn tỉnh, đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội, đường Hồ Chí Minh, chương trình đô thị miền núi phía Bắc, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, bảo tồn tôn tạo và phát huy các giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK, khu du lịch hồ Núi Cốc, đường Bắc Sơn kéo dài, sông Cầu, hoàn chỉnh hạ tầng các khu công nghiệp…).

        Theo báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2019 ước đạt 37.405 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, bình quân giai đoạn tăng 12,8%/năm; giá trị kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn năm 2019 đạt 27,63 tỷ USD, bình quân giai đoạn tăng 13,1%/năm (cao hơn chỉ tiêu đề ra là 9%/năm); bình quân giai đoạn 2016-2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,05%/năm; hết năm 2019 toàn tỉnh có 101 xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến hết năm 2020 có 103 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 103% kế hoạch; có 32/39 chỉ tiêu trong chương trình phát triển giáo dục đặt ra đến năm 2020 đều đạt và vượt; 173 xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân có thẻ BHYT ước đạt 98,2%; giá trị sản xuất công nghiệp bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 16,3%/năm (vượt mục tiêu đề ra là 15%/năm); GRDP công nghiệp giai đoạn 2016-2018 tăng 19,3%; giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019 đạt 743.800 tỷ đồng, bình quân giai đoạn tăng 16,3% (vượt mục tiêu là 15%)…

        Tại hội nghị, đã có trên 10 tham luận của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương về nội dung như: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường; phát triển giáo dục và đào tạo; tăng cường phòng chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy; công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; tái cơ cấu ngành nông nghiệp; giải pháp phát triển du lịch, giảm nghèo…đồng chí Nguyễn Thái Nam, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã trình bày tham luận “Những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng ATK, vùng DTTS đặc biệt khó khăn, thực trạng và giải pháp thời gian tới”.

        Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc ban hành các chương trình, đề án, công trình trọng điểm từ đầu nhiệm kỳ là đúng đắn, cần thiết, đã cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 trên tất cả các lĩnh vực. Việc quán triệt triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ tỉnh đến cơ sở được thựa hiện khá tốt. Kết quả thực hiện thường xuyên được đánh giá, định kỳ báo cáo, qua đó đã cho chúng ta thấy nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh được nâng lên; nội bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể, dân tộc, tôn giáo được đoàn kết gắn bó và đồng thuận hơn; KT-XH phát trển, chính trị ổn định, ANQP đảm bảo, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được nhân lên. Một số dự án công trình tuy chưa được hoàn thành, xong cũng có ý nghĩa tiền đề, tạo cơ sở, nền tảng để tiếp tục triển khai thực hiện trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các các chương trình, đề án, công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020

        Trước những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, nhất là trong năm 2020, năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2016 - 2020), năm tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành; đẩy mạnh hơn nữa việc phân cấp, phân quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai các chương trình, đề án, công trình trọng điểm bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục giữ vững sự ổn định về chính trị, an ninh, an toàn, tạo niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư yên tâm đến đầu tư tại tỉnh và cùng đồng hành với tỉnh. Tập trung làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, trong đó đặc biệt chú ý đến việc rà soát lại các quy hoạch không hợp lý hoặc bị chồng chéo, bất cập. Tiếp tục lựa chọn một số dự án có tính khả thi cao, sức lan tỏa lớn, đăng ký là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động nghiên cứu, sớm lựa chọn các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước và đầu tư từ xã hội; có các giải pháp tạo nguồn để thực hiện các chương trình, dự án theo lộ trình, kế hoạch đề ra, sớm đưa vào hoàn thành và phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác thanh tra, kiểm tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai các chương trình, đề án...

        Nhân dịp này, 16 tập thể đã được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các các chương trình, đề án, công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020. Trong đó, Ban Dân tộc tỉnh là đơn vị được khen thưởng vì có thành tích trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện “Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng ATK, vùng DTTS đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017 – 2020”.

Nguyễn Văn Nghĩa - Phòng Kế hoạch Tổng hợpBản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2445

Tổng truy cập: 509563

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền