Kiểm tra chính sách cấp báo, tạp chí theo Quyết định 45/QĐ-TTg huyện Phú Bình

Ngày 27/11/2019, Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách cấp báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 45/QĐ-TTg tại huyện Phú Bình

Ban Dân tộc tỉnh triển khai xét, công nhận sáng kiến, đánh giá, phân loại công chức, người lao động và bình xét thi đua khen thưởng năm 2019

Ngày 02/12, Ban Dân tộc tỉnh triển khai xét, công nhận sáng kiến, đánh giá, phân loại công chức, người lao động và bình xét thi đua khen thưởng năm 2019

Tính đến thời điểm 31/10/2019, tỉnh Thái Nguyên hoàn thành điều tra, thu thập thông tin kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019.

Từ ngày 24-26/10/2019, Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở.

Ngày 25/10/2019, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tham gia tập huấn triển khai tập huấn chữ ký số mới

​Điều tra 53 dân tộc thiểu số: 04 đơn vị cấp huyện hoàn thành phỏng vấn 100% số hộ

Cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tiến hành từ ngày 1 - 31/10/2019.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức về công tác dân tộc năm 2019

Từ ngày 22/10 đến ngày 25/10, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức Khai giảng 04 lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức về công tác dân tộc năm 2019

Hội nghị tập huấn tuyên truyền đảm bảo giao thông cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2019

Sáng ngày 18-10/2019, Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về ATGT cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2019 được tổ chức..

Hội thảo khoa học “Chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào các tỉnh vùng Tây Bắc”

Ngày 23/10/2019, tại Trung tâm học liệu – Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Hội thảo khoa học “Chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào các tỉnh vùng Tây Bắc”

Đảm bảo các chính sách dân tộc đến với người dân và phát huy hiệu quả

Đó là chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Đồng Hỷ, UBND xã Tân long ngày 9/10/2019 về kết quả thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn xã Tân Long.

bản đồ hành chính