Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 4989/UBND-CNN Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v xử lý nghiêm các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định tham gia giao thông 05/12/2019
2 737/BC-BDT Báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên về kết quả thực hiện phòng, chống TP và TM, HIV/AIDS và công tác tuyên truyền tỉnh Thái Nguyên năm 2018 03/12/2019
3 264/BC-UBND Báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên tình hình triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 26/12/2018
4 127/KH-UBND Kế hoạch của UBND tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về định hướng phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030 15/11/2018
5 1497/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 08/11/2018
6 449/SY-UBND UBND tỉnh Thái Nguyên Sao y Nghị định số 122/2018/NĐ-CP - 17/9/2018 - Chính phủ NĐ quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" 31/10/2018
7 611/BDT-CSDT "Công văn của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên v/v lưu ý khi áp dụng chính sách đối với vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn d6i voi vung kh6 khan hoac d~c biet kh6 khan." 23/10/2018
8 145/2018/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 16/10/2018
9 346/BC/TU Báo cáo của Tỉnh ủy Thái Nguyên Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 10/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở, giai đoạn 2016-2019” 15/10/2018
10 345/BC/TU Báo cáo của Tỉnh ủy Thái Nguyên Báo kết quả 02 năm thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 12/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016-2020”* 15/10/2018
bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;