Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản
STT
1 01/2010/TTLT-UBDT-BTC Thông tư liên tịch của Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn 08/01/2010
2 01/2012/TTLT-BTP-UBDT Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số 17/01/2012
3 01/2014-TTLT-UBDT-BTC Thông tư liên tịch của Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 10/01/2014
4 01/2017/TT-UBDT Thông tư của Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 10/05/2017
5 01/CĐ-BCH Công điện của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên về việc đối phó với rét đậm rét hại 09/02/2017
6 01/CT-UBDT Chỉ thị của Ủy ban Dân tộc về việc triển khai thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc 26/01/2011
7 01/VBHN-VPQH Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế 10/07/2014
8 02/2007/QH12 Luật Phòng chống bạo lực gia đình 21/11/2007
9 02/2013/TT-UBDT Thông tư của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định 54/2012/QĐ-TTg về vay vốn.... 24/06/2013
10 02/2014/TTLT- BNV- UBDT Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và Ủy ban Dân tộc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc 11/09/2014
bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao