Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 103/CĐ - BCH Công điện của Ban chỉ huy PCTT và TKCN Về việc chủ động ứng phó với diễn biến cơn bão số 3 (SON-TINH) 18/08/2018
2 120/-CĐ-BCH Công điện của Ban chỉ huy PCTT và TKCN Về việc chủ động ứng phó với diễn biến cơn bão số 4 13/08/2018
3 3116/UBND-CNN Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 10/08/2018
4 1010/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn 10/08/2018
5 8/NQ/TU Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về định hướng phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030 08/08/2018
6 2323/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH của UBND tỉnh Thái Nguyên Ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 06/08/2018
7 593/QĐ-TCTK Quyết định của Tổng cục thống kê ban hành Phương án điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019 30/07/2018
8 2253/QĐ-UBND Quyết định của UBND Thái Nguyên v/v phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2018-2022 theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ 30/07/2018
9 24/CTr/TU Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp 26/07/2018
10 25/CTr/TU Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xh 26/07/2018
bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao