Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 780/UBND-KGVX Công văn UBND tỉnh Thái Nguyên V/v tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 13/03/2020
2 648/SYT-NVY BÁO CÁO Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến ngày 13/3/2020 13/03/2020
3 642/SYT-NVY Công văn của Sở Y tế V/v triển khai thực hiện Quyết định số 878/QĐ-BYT và quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ y tế về hướng dẫn cách lý y tế phòng chống COVID-19 13/03/2020
4 64/BC-BCĐ Báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến ngày 13/3/2020 13/03/2020 Trịnh Việt Hùng
5 761/UBND-KGVX Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương 12/03/2020
6 60/BC-BCĐ Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 17h00’ ngày 12/3/2020) 12/03/2020 Trịnh Việt Hùng
7 241/STTTT-TTBCXB Công văn của Sở Thông tin và Truyền thông Triển khai thực hiện chủ trương khai báo y tế toàn dân NCOVI trên địa bàn tỉnh 12/03/2020
8 138/2018/tt-bqp Thông tư của Bộ Quốc phòng hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 12/03/2020 Ngô Xuân Lịch
9 58/BC-BCĐ Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 11/3/2020) 11/03/2020 Trịnh Việt Hùng
10 37/SY-UBND UBND tỉnh Thái Nguyên Sao y QĐ số 3/2020/QĐ-TTg - 13/1/2020 - Văn phòng Chính phủ Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai - 11/03/2020
11 30/2020/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ : Về công tác văn thư 11/03/2020 Nguyễn Xuân Phúc
12 726/UBND-KGVX Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid -19 10/03/2020
13 57/BC-BCĐ Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 10/3/2020) 10/03/2020 Trịnh Việt Hùng
14 17/KH-UBND KẾ HOẠCH CỦA UBND tỉnh Thái Nguyên Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại tỉnh Thái Nguyên 10/03/2020 Trịnh Việt Hùng
15 54/BC-BCĐ Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 09/3/2020) 09/03/2020 Trịnh Việt Hùng
16 1516/CV/TU Công văn của Tỉnh ủy Thái Nguyên về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới 09/03/2020
17 53/BC-BCĐ Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 17h00’ ngày 08/3/2020) 08/03/2020 Trịnh Việt Hùng
18 52/BC-BCĐ Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 17h00’ ngày 07/3/2020) 07/03/2020 Trịnh Việt Hùng
19 687/UBND-KGVX Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v phương án cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học, đi học 06/03/2020 Vũ Hồng Bắc
20 583/SYT-NVY Kế hoạch thực hiện đề án " Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh" tỉnh Thái Nguyên 2020 06/03/2020 Đặng Ngọc Huy

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2230

Tổng truy cập: 509331

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền