Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 98/SY-UBND Sao y QĐ số 2233/QĐ-BCĐQG - 29/5/2020 - Bộ Y Tế Quyết định ban hành Hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 tại cộng đồng 04/06/2020
2 97/SY-UBND Sao y QĐ số 2232/QĐ-BCĐQG - 29/5/2020 - Bộ Y Tế Quyết định ban hành các Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại lễ tang 04/06/2020
3 96/SY-UBND Sao y QĐ số 2234/QĐ-BCĐQG - 29/5/2020 - Bộ Y Tế Quyết định ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung cư. 04/06/2020
4 95/SY-UBND Sao y QĐ số 2225/QĐ-BCĐQG - 28/5/2020 - Bộ Y Tế Quyết định ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu dịch vụ 04/06/2020
5 93/SY-UBND Sao y QĐ số 2203/QĐ-BCĐQG - 27/5/2020 - Bộ Y Tế Quyết định ban hành các Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại hộ gia đình 04/06/2020
6 12/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH của UBND tỉnh Thái Nguyên Ban hành Quy định quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 26/05/2020
7 147/BC-BCĐ BÁO CÁO Công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Từ ngày 16/5/2020 đến 18h00’ ngày 22/5/2020) 22/05/2020
8 89/SY-UBND Sao y TB số 182/TB-VPCP - 15/5/2020 - Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng ngày 15/5/2020 về phòng, chống dịch COVID-19 19/05/2020
9 63/KH-UBND Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên 18/05/2020
10 229/BC-MTTQ-BTT BÁO CÁO Kết quả công tác vận động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Thái Nguyên 18/05/2020
11 13/HD-BCĐ "Hướng dẫn của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện Thực hiện chiến dịch những giọt máu hồng -hè năm 2020." 18/05/2020
12 11/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH của UBND tỉnh Thái Nguyên Ban hành quy chế quản lý, khai thác, vận hành và sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Thái Nguyên 15/05/2020
13 61/KH-UBND Kế hoạch Phòng, chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 14/05/2020
14 04/SVHTTDL-XDNSVHGD Công văn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch V/v thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao 12/05/2020
15 1658/UBND-CNN Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 11/05/2020
16 1645/UBND-KGVX Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 09/05/2020
17 1356/SYT-NVY Công văn của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên V/v quản lý người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ và các chuyên gia để phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới 06/05/2020
18 79/SY-UBND Sao y TB số 170/TB-VPCP - 28/4/2020 - Văn phòng Chính phủ THÔNG BÁO kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều ngày 28 tháng 4 về phòng, chống dịch COVID-19 05/05/2020
19 141/BC-BCĐ Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 17h00’ ngày 29/4/2020) 29/04/2020
20 588/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030" 28/04/2020
21 247/TB-BDT Thông báo phân công nhiệm vụ trực tiếp công dân tháng 05 năm 2020 của Ban Dân tộc tỉnh 28/04/2020
22 1515/UBND-KGVX Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới 28/04/2020
23 138BC-BCĐ Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 17h00’ ngày 28/4/2020) 27/04/2020
24 136/BC-BCĐ Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 27/4/2020) 27/04/2020
25 135/BC-BCĐ Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020) 26/04/2020
26 134/BC-BCĐ Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 25/4/2020) 25/04/2020
27 133/BC-BCĐ Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 24/4/2020) 24/04/2020
28 34/TB-UBND Thông báo củaUBND tỉnh Thái Nguyên Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 22/04/2020
29 1440/UBND-KGVX Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 22/04/2020
30 131/BC-BCĐ Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 22/4/2020) 22/04/2020 Trịnh Việt Hùng
31 126/BC-BCĐ Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 18/4/2020) 18/04/2020
32 125/BC-BCĐ "BÁO CÁO Công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 17/4/2020) " 17/04/2020
33 123/BC-BCĐ Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 16/4/2020) 16/04/2020
34 122/CV-BCĐ "Công văn của BCĐ phòng chống dịch bệnh covid-19 về việc Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ " 16/04/2020
35 53/KH-UBND KẾ HOẠCH của UBND tỉnh Thái Nguyên Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 15/04/2020
36 120/CV-BCĐ Công văn của BCĐ phòng chống dịch bệnh covid - 19 V/v Tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 15/04/2020
37 119/BC-BCĐ Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 15/4/2020) 15/04/2020
38 69/SY-UBND Sao y TB số 153/TB-VPCP - 10/4/2020 - Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều ngày 9/4/2020 về phòng, chống dịch COVID-19 14/04/2020
39 52/BC-UBND Báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên về kết quả xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 14/04/2020
40 118/BC-BCĐ Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 14/4/2020) 14/04/2020
41 116/KH-BCĐ Kế hoạch Công tác trẻ em tỉnh Thái Nguyên năm 2020 14/04/2020
42 1254/UBND-KGVX Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v tăng cường thông tin tuyên truyền và công tác quản lý nhà nước về thông tin báo chí 13/04/2020
43 115/BC-BCĐ Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 13/4/2020) 13/04/2020
44 1036/BC-SYT Báo cáo của Sở Y tế BÁO CÁO Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến 12 giờ ngày 12/4/2020 12/04/2020
45 1241/UBND-KGVX Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học 11/04/2020
46 110/BC-BCĐ Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 11/4/2020) 11/04/2020
47 1156/UBND-CNN Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 10/04/2020
48 109/BC-BCĐ Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 10/4/2020) 10/04/2020
49 42/CTr/TU Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045* 09/04/2020
50 105/BC-BCĐ Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 09/4/2020) 09/04/2020
51 63/SY-UBND UBND tỉnh Thái Nguyên Sao y TB số 146/TB-VPCP - 7/4/2020 - Văn phòng Chính phủ THÔNG BÁO kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều ngày 6/4/2020 về phòng, chống dịch COVID-19 08/04/2020
52 48/KH-UBND KẾ HOẠCH của UBND tỉnh Thái Nguyê Thực hiện Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” tại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 08/04/2020
53 104/BC-BCĐ Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 08/4/2020) 08/04/2020
54 103/KH-BCĐATTP KẾ HOẠCH của BCĐ liên nghành kiểm tra thực phẩm Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 08/04/2020
55 912/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH của UBND tỉnh Thái NguyênVề việc thành lập khu vực cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng Đại học Thái Nguyên 07/04/2020
56 32/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 07/04/2020
57 102/BC-BCĐ Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 07/4/2020) 07/04/2020
58 99/BC-BCĐ BÁO CÁO Công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 06/4/2020) 06/04/2020 Trịnh Việt Hùng
59 908/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt phương án phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Thái Nguyên năm 2020 (đợt 1); 06/04/2020
60 98/BC-BCĐ Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 05/4/2020) 05/04/2020
61 1120/UBND-NC Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v thành lập các chốt kiểm tra liên ngành để phòng, chống dịch Covid-19 05/04/2020
62 97/BC-BCĐ Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 04/4/2020) 04/04/2020
63 62/SY-UBND Sao y bản chính Văn bản số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19 04/04/2020
64 1119/UBND-KGVX Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v tiếp tục thực hiện nghiêm việc cách ly toàn xã hội và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 04/04/2020
65 96/BC-BCĐ Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 03/4/2020) 03/04/2020
66 200/BDT-TTĐB Công văn của Ban Dân tộc V/v đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 vùng DTTS&MN 03/04/2020
67 95/BC-BCĐ Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 02/4/2020) 02/04/2020
68 94/BC-BCĐ Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 01/4/2020) 01/04/2020
69 586/SVHTTDL-XDNSVHGD Công văn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức việc cưới, việc tang 01/04/2020
70 58/SY-UBND Sao y QĐ số 447/QĐ-TTg - 1/4/2020 - Thủ tướng Chính phủ QĐ về việc công bố dịch Covid-19 01/04/2020
71 562/SCT-KHTCTH Công văn của Sở Công thương Thái Nguyên Vv thông tin các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang vải 01/04/2020
72 93/BC-BCĐ Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 31/3/2020) 31/03/2020
73 92/CV-BCĐ Công văn của BCĐ phòng chống dịch covid V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 31/03/2020
74 56/SY-UBND Sao y CT số 16/CT-TTg - 31/3/2020 - Văn phòng Chính phủ Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID 19 31/03/2020
75 41/CTr/TU Chương trình hành động của Tỉnh ủy Thái Nguyên thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên* 31/03/2020

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2095

Tổng truy cập: 509305

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền