Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
101 01/2018/TT-VPCP Thông tư của VP Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/11/2018
102 156/2018/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp (biểu kèm theo) 16/11/2018
103 156/2018/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp (1) 16/11/2018
104 127/KH-UBND Kế hoạch của UBND tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về định hướng phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030 15/11/2018
105 1497/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 08/11/2018
106 02/2018/TT-UBDT Thông tư của Ủy ban Dân tộc quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc 05/11/2018
107 449/SY-UBND UBND tỉnh Thái Nguyên Sao y Nghị định số 122/2018/NĐ-CP - 17/9/2018 - Chính phủ NĐ quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" 31/10/2018
108 611/BDT-CSDT "Công văn của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên v/v lưu ý khi áp dụng chính sách đối với vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn d6i voi vung kh6 khan hoac d~c biet kh6 khan." 23/10/2018
109 146/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế 17/10/2018
110 145/2018/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 16/10/2018
bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;