Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
111 345/BC/TU Báo cáo của Tỉnh ủy Thái Nguyên Báo kết quả 02 năm thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 12/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016-2020”* 15/10/2018
112 346/BC/TU Báo cáo của Tỉnh ủy Thái Nguyên Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 10/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở, giai đoạn 2016-2019” 15/10/2018
113 6258/CAT-CATP Công văn của Công an tỉnh Thái Nguyên v/v trả lời nội dung liên quan đến đơn của công dân 12/10/2018
114 4033/QĐ-UBND Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên v/v tăng cường công tácchỉ đạo, thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 08/10/2018
115 238/BC-UBND Báo cáo tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đề xuất chính sách giai đoạn 2021-2025 28/09/2018
116 14/2018/TT-BLĐTBXH Thông tư của Bộ Lao động TB&XH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 26/09/2018
117 540/BC-BDT Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Ban Dân tộc 24/09/2018
118 3492/UBND-KGVX "Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em " 15/09/2018
119 3660/UBND-TH Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên v/v chuyển đổi mà mạng 14/09/2018
120 144/-UBND - CNN Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền ứng phó với bão Mangkhut 14/09/2018
bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;