Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
161 593/QĐ-TCTK Quyết định của Tổng cục thống kê ban hành Phương án điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019 30/07/2018
162 41/2018/TT-BGTVT Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm QLNN của Bộ GTVT 30/07/2018
163 2253/QĐ-UBND Quyết định của UBND Thái Nguyên v/v phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2018-2022 theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ 30/07/2018
164 24/CTr/TU Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp 26/07/2018
165 25/CTr/TU Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xh 26/07/2018
166 07/CT-UBND Chỉ thị của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác phòng tránh mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất 25/07/2018
167 420/BC-BDT BC của Ban Dân tộc KQ 02 năm thực hiện ĐA số 01-ĐA/TU ngày 12/7/2016 và ĐA số 02-ĐA/TU ngày 10/10/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX 24/07/2018
168 413/KH-BDT Kế hoạch của Ban Dân tộc triển khai thực hiện "Năm dân vận chính quyền 23/07/2018
169 108/KH-QNNCĐDC Kế hoạch tổ chức vận động, xây dựng Quỹ Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin năm 2018 21/07/2018
170 106/-CĐ-BCH Công điện về việc chủ động ứng phó Áp thấp nhiệt đới, bão, diễn biến mưa lũ lốc, sét, lũ quét và sạt lở đất 21/07/2018
bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;