Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
191 2143/UBND-CNN Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên v/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tỉnh Thái Nguyên 07/06/2018
192 25/2018/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn. 06/06/2018
193 1542/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 26/12/2017 của Tỉnh uỷ Thái Nguyên thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khoá XII về tăng công tác dân số trong tình hình mới 05/06/2018
194 1549/QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Dân tộc áp dụng giải quyết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 05/06/2018
195 1542/QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên v/v ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 74-KH-TU ngày 26/12/2017 của Tỉnh ủy Thái Nguyên thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới 05/06/2018
196 70/KH-UBND Kế hoạch của UBND tỉnh Thái NguyênTriển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh TN 31/05/2018
197 68/KH-UBND Kế hoạch của UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức các hoạt động "Tháng hành động phòng, chống ma túy" từ ngày 01/6/2018 đến ngày 30/6/2018 30/05/2018
198 1978/UBND-CNN Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên v/v tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018 28/05/2018
199 65/KH-UBND Kế hoạch của UBND tỉnh Thái Nguyên tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 28/05/2018
200 1920/UBND-KGVX Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên v/v tăng cường biện pháp bảo vệ trẻ em 24/05/2018
bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;