Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
241 02/KHLT-BDVTU-BCSĐUBND Kế hoạch phối hợp thực hiện năm 2018 - "Năm dân vận chính quyền" giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh 08/03/2018
242 627/QĐ-UBND Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 08/03/2018
243 275/QĐ0TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020 07/03/2018
244 12/2018/QĐ-TTg QĐ của Thủ tướng CP về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 06/03/2018
245 27/2018/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 01/03/2018
246 22/KH-UBND Kế hoạch của UBND tỉnh Thái Nguyên triển khai t/hiện Đề án xây dựng lực lượng dân phòng t/hiện PC,CC và CN,CH tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017-2022 28/02/2018
247 21/KH-UBND Kế hoạch của UBND tỉnh Thái Nguyên về truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của tỉnh Thái Nguyên 28/02/2018
248 588/UBND-KGVX Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên v/v đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 28/02/2018
249 90/KH-BDT Kế hoạch của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 26/02/2018
250 23/KH-BCĐ Kế hoạch của BCĐ phòng chống dịch bệnh của người về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018 26/02/2018
bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;