Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
81 264/BC-UBND Báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên tình hình triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 26/12/2018
82 5222/UBND-CNN Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 9644/CT-BNN-TCLN ngày 12/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 20/12/2018
83 5189/UBND-CNN Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân năm 2019 19/12/2018
84 1047-CV/TU Công văn của Tỉnh ủy Thái Nguyên v/v thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương Đảng 17/12/2018
85 3838/QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 13/12/2018
86 3788/QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên Ban hành Chỉ số và Quy định đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên 12/12/2018
87 762/BC-BDT Công văn của Ban Dân tộc v/v báo cáo thống kê liên quan đến lãnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 12/12/2018
88 12/NQ-HĐND NghỊ quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên thông qua kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7 và các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 08/12/2018
89 5011/UBND-KSTTHC Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-VPCP 07/12/2018
90 11/ĐA/TU Đề án của Tỉnh ủy Thái Nguyên tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019-2025 07/12/2018
bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;