Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
81 377-KL/TU Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên tại Hội nghị thường kỳ lần thứ 42, nhiệm kỳ 2015 – 2020 05/01/2019
82 01/CT-UBND Chỉ thị của UBND tỉnh Thái Nguyên v/v triển khai phòng, chống dịch lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 03/01/2019
83 136/KH-UBND Kế hoạch của UBND tỉnh Thái Nguyên Triển khai thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 28/12/2018
84 139/KH-UBND Kế hoạch của UBND tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 28/12/2018
85 137/KH-UBND Kế hoạch của UBND tỉnh Thái NguyênThực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ, Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 26/7/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 28/12/2018
86 138/KH-UBND Kế hoach của UBND tỉnh Thái Nguyên Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng 28/12/2018
87 135/KH-UBND Kế hoạch của UBND tỉnh Thái Nguyên Triển khai thực hiện Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 28/12/2018
88 3995/QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Dân tộc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC của Ban Dân tộc tỉnh và UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 27/12/2018
89 5295/UBND-NC Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 26/12/2018
90 264/BC-UBND Báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên tình hình triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 26/12/2018
bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;