Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 06/01/2016
2 07/2014/TTLT-UBDT-BNV Thông tư liên tịch của Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh, huyện 22/12/2014
3 02/2014/TTLT- BNV- UBDT Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và Ủy ban Dân tộc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc 11/09/2014
4 01/2014-TTLT-UBDT-BTC Thông tư liên tịch của Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 10/01/2014
5 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch của Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn 18/11/2013
6 TTLT 05/2013/TTLT-UBDT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC-BXD Thông tư liên tịch của Ủy ban Dân tộc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn 07/10/2013
7 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình quốc gia về ứng dụng CNNT trong hoạt động của cơ quan nhà nước 15/02/2012
8 01/2012/TTLT-BTP-UBDT Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số 17/01/2012
9 TTLT 08/2011/TTLT-BNV-BTC Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CPngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ,công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trangcông tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 31/08/2011
10 163/2010/TTLT-BTC-BNV Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức 20/10/2010
bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;