Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 737/BC-BDT Báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên về kết quả thực hiện phòng, chống TP và TM, HIV/AIDS và công tác tuyên truyền tỉnh Thái Nguyên năm 2018 03/12/2019
2 755/BC-BDT BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên 22/10/2019
3 413/BC/TU Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ//TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” 09/05/2019
4 800/BC/BTGTU Báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết quả kiểm tra 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của đảng bộ tinh Thái Nguyên 26/04/2019
5 64/BC-UBND Báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên Kết quả tiến độ triển khai các Dự án sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018; tiến độ triển khai một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh 26/03/2019
6 162/BC-BDT Báo cáo kiểm soát TTHC quý I năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên 25/03/2019
7 161/BC-BDT Báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tình hình kết quả công tác dân tộc quý I 23/03/2019
8 100/BC-BDT BC của Ban Dân tộc thực hiện CTDT tháng 2.2019 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2019 21/02/2019
9 55/BC-BDT Báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên về tình hình triên khai thực hiện công tác dân tộc tháng 1 và nhiệm vụ tháng 2 năm 2019 24/01/2019
10 264/BC-UBND Báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên tình hình triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 26/12/2018
bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;